, ,

G7 Liderleri bir araya geldi

G7 Liderleri bir araya geldi

G7’de bu yıl iklim ve enerji, küresel ekonomi ve finans, istihdam ve sağlık başlıkları ön plana çıktı.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri 26-28 Haziran 2022’de Almanya’nın Elmau kentinde bir araya geldi. Bu yıl toplantıya Ukrayna’nın yanı sıra Arjantin, Hindistan, Endonezya, Senegal ve Güney Afrika liderleri de katıldı.

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında yayımlanan bildiride, “Sürdürülebilir Gezegen”, “Ekonomik İstikrar ve Dönüşüm”, “Sağlık”, “Daha İyi Bir Geleceğe Yatırım”, “Güvenlik Politikası” ve “Birlikte Daha Güçlü” başlıkları yer aldı.

İklim krizine karşı “İklim Kulübü”

Liderler, 1,5 derece hedefi için acil ve kapsayıcı eylemleri teşvik etmek ve Paris Anlaşması uyarınca, 2030 yılına kadar yüksek oranda karbondan arındırılmış bir karayolu sektörü, 2035 yılına kadar da tamamen veya ağırlıklı olarak karbondan arındırılmış bir enerji sektörü ile kömür kullanımının aşamalı olarak kaldırılmasını hızlandırma hedefine yönelik somut adımlar atmayı öncelikleri haline getireceklerini belirtti.

Bildiride, 2050 yılına kadar iklim değişikliğiyle mücadele ve karbonu sıfırlamaya yönelik eylemleri koordine etmek ve Paris Anlaşması’nı desteklemek için bir “İklim Kulübü” kurulacağı da aktarıldı. İklim Kulübü’nde katılımcı ülkelerin, “karbon emisyon yoğunluklarını azaltmayı” hedefleyeceği ve özellikle sanayi sektörüne odaklanacağı belirtildi. Ek olarak 2025’e kadar 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlanması için G7 ülkelerinin yoğun çaba göstereceği kaydedildi.

Liderler, enerji arzında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) oynayabileceği rolün önemine işaret ederek mevcut küresel enerji krizine yanıt olarak bu sektöre yatırım yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Gıda güvenliği için ülkelere ve şirketlere çağrı

İnsanları açlıktan ve yetersiz beslenmeden korumak için 4,5 milyar dolarlık bir fon oluşturduklarını aktaran liderler, Gıda Güvenliği Küresel İttifakı (Global Alliance on Food Security) aracılığıyla küresel gıda ve beslenme güvenliğini artıracaklarını belirtti.

Bildiride, gıda güvenliğini sağlamak için G7 ülkelerinin gıda ve tarım pazarlarını açık tutmaya devam edeceği ifade edildi. Ayrıca G7 ülkelerinin liderleri, büyük gıda stoklarına sahip ülke ve şirketlere piyasa oynaklığı yaratmamaları ve gıda güvensizliği riskini artıran haksız ticari faaliyetlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Rusya’ya karşı tavan fiyat uygulaması

Liderler, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yardımcı olmak için Rusya’ya ağır ve kalıcı maliyetler yüklemeye devam edeceklerini belirtti. Savaşın doğrudan etkilerinin yanı sıra, Rusya’nın küresel toparlanmayı engellediğini, enerji güvenliğine ve gıda erişimine önemli ölçüde zarar verdiğini aktaran liderler, Rusya’ya bağımlılıklarını azaltmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Bildiride, artan yaşam maliyetleriyle mücadelede kararlı olduklarını belirten liderler, küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmaya ve dönüştürmeye yardımcı olacaklarının ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığını güçlendireceklerinin altını çizerek tedariklerini çeşitlendirmek isteyen ülkelerle iş birliği yapmak için çağrıda bulundu.

İklim ve çevresel hedeflerden ödün vermeden Rus enerjisine olan bağımlılığı aşamalı olarak sona erdirmeye kararlı olduklarını belirten liderler, enerji arzını güvence altına almak ve olağanüstü piyasa koşullarının neden olduğu fiyat artışlarını azaltmak için, tavan fiyat gibi ek önlemleri uygulamak da dahil bir dizi çözüm doğrultusunda harekete geçeceklerini belirtti. Bildiride, “Petrol konusunda, Rusya’nın deniz yoluyla taşınan ham petrol ve petrol ürünlerinin, üzerinde anlaşmaya varılacak bir fiyattan alınmadığı sürece, küresel olarak taşınmasını mümkün kılan tüm hizmetlerin kapsamlı bir şekilde yasaklanması da dahil olmak üzere bir dizi yaklaşımı değerlendireceğiz.” dendi.

Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency, IEA) ile koordineli çalışarak enerjide fiyat artışlarını durdurmak ve toplumlar üzerinde daha fazla baskı oluşturmasının önüne geçmek için ek önlemlerin araştırılacağı aktarılan bildiride, “Ülkeleri ve şirketleri enerji piyasalarındaki gerilimi azaltmak için üretimlerini artırmaya davet ediyoruz. Bu bağlamda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) son dönemde üretimlerini artırma çabalarını memnuniyetle takip ediyoruz.” dendi.

Yeni pandemilere karşı tedbir

COVID-19 pandemisinin üstesinden gelmek için, gerçekleşen son toplantıdan bu yana 1.175 milyarın üstünde aşı dozunun tedarik edildiği hatırlatılan bildiride, aşıların ve diğer sağlık ürünleri için sürdürülebilir yerel ve bölgesel üretim kapasitesinin geliştirilerek küresel sağlık sisteminin destekleneceği kaydedildi. Liderler, gelecekte oluşabilecek yeni pandemilere karşı “Pandemi Hazırlığına Yönelik G7 Paktı (G7Pact for Pandemic Readiness) çerçevesinde sağlık sistemlerini geliştirerek gelecekte oluşabilecek yeni pandemilere karşı hazır olacaklarını belirtti.

 

Paylaş