Anasayfa

 

Gıda atığının azaltılmasına yönelik iyi uygulamalar kılavuzları yayımlandı

Sürdürülebilir Gıda Platformu, gıda atığının azaltılması ve yönetimi amacıyla Sektör Kılavuzları’nı yayımladı ...

Enerji güvenliğinde tedarik zincirinin dayanıklılığı ve teknolojik dönüşüm öne çıkıyor

IRENA’nın yeni raporu, jeopolitik dengelerin geleceğin enerji haritasını nasıl şekillendireceğini inceliyor ...

Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda; Yeşil Dönüşüm, SKDM, iklim finansmanı ve Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi konuları kapsamlı bir şekilde ele alındı ...

Avrupa’da sıcaklıkla ilişkili ölümler yüzde 30 arttı

Avrupa İklim Durumu Raporu, Avrupa’da ve dünyada iklim değişikliğinin endişe verici boyutlara ulaştığını gösteriyor ...

Temiz enerji sektöründeki iş gücü açığı eğitimde reformu gerektiriyor

Roman Vakulchuk, Dünya Ekonomik Forumu yayın organı Agenda’daki yazısında, yeşil işlerdeki artışa rağmen yeşil iş gücü arzındaki kıtlığa dikkat çekiyor ...

Türkiye’de kömürlü termik santraller 45 milyar dolar zarar edebilir

“Kömürden Çıkışın Finansmanı: Türkiye Örneği” raporu, Türkiye’de kömürden çıkış senaryolarının maliyetini inceliyor ...

AB, şirketlere insan hakları ve çevre yükümlülükleri getiriyor

Avrupa Parlamentosu, şirketlerin insan hakları ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmalarını zorunlu kılan yeni düzenlemeyi onayladı ...

İş sağlığı ve güvenliği politikalarının iklim değişikliği risklerine adapte edilmesi gerekiyor

İklim değişikliği, iş sağlığı ve güvenliği risklerini artırarak can kayıplarına ve meslek hastalıklarına neden oluyor ...

İSO ve Avrupa Komisyonu ortaklığında SKDM’nin Türkiye’ye etkileri değerlendirildi

İSO ve Avrupa Komisyonu ortaklığıyla “AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması: İklim Politikası Çerçevesi ve Türkiye’deki Firmalara Etkileri” toplantısı düzenlendi ...

İklim değişikliği küresel ekonomide yıllık 38 trilyon dolar zarara neden olabilir

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, küresel ortalama sıcaklık artışının dünya ekonomisine olan etkilerini ortaya koyuyor ...

Dünya Bankası ve IMF temiz havaya paha biçmeli

Helen Clark, Eco-Business’ta yayımlanan yazısında, hava kirliliğine karşı IMF ve Dünya Bankası’nın gündemine alması gereken önlemleri değerlendirdi ...

Plastik kirliliğine karşı acilen harekete geçilmesi gerekiyor

22 Nisan Dünya Günü, bu yıl “Gezegen ve Plastik” temasıyla kutlanıyor ...

İstanbul Sanayi Odası, Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu’na katıldı

Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu’nda küresel döngüsel ekonomi konuları ele alınırken, sektördeki ilham verici ve ölçeklenebilir uygulamalar masaya yatırıldı ...

İklim değişikliği ülkelerin ekonomik güvenliğini tehdit ediyor

ICE Fiziksel Risk Skorları, iklim değişikliği ile ülkelerin iflas riski arasında bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor ...

Yatırımcıların temiz enerji şirketlerine ilgisi artıyor

“Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Taahhütleri” raporu, 198 ülkenin küresel emisyon azaltma hedeflerinin enerji piyasasındaki yansımalarını ele alıyor ...

Otomotiv endüstrisinde döngüselliği artırmak için neler yapılabilir?

Kiva Allgood, Dünya Ekonomik Forumu yayın organı Agenda’daki yazısında, otomotiv sektöründe döngüselliğin sağlanması yönünde atılan küresel adımları değerlendiriyor ...

Paydaşlar iklim raporlamasında birbirlerinden neler bekliyor?

ERTA tarafından yayımlanan "İklim Değişikliği Raporlaması Genel Görünüm Raporu" iklim raporlamasında paydaşların beklentilerini ele alıyor ...

Sürdürülebilir finans Türkiye’nin yeşil dönüşümünde önemli rol oynuyor

"Sürdürülebilir Finans" raporu, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinde izlemesi gereken politika önerilerini sunarak sürdürülebilir finansmanın önemini vurguluyor ...

Hidrojen pazarı ihracatta yeni kapılar açacak

İSO Yeşil Gündem Sohbetleri’nin 13’üncüsü, "Hidrojen Ekonomisinde Türkiye’nin Rolü" başlığı ile gerçekleştirildi ...

Sanayinin SKDM’ye uyum sürecini hızlandırması gerekiyor

“AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Özel Sektör Bilgilendirme Semineri” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi ...