Anasayfa

 

İSO Sürdürülebilirlik Platformu Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda, paydaşlarla sürdürülebilirlik gündemine dair görüş alışverişinde bulunuldu ...

İkiz dönüşüm ile Türkiye 146 milyar dolar kazanç elde edebilir

Vodafone tarafından yayımlanan “Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu” Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm sürecini değerlendiriyor ...

Cinsiyet farkını kapatmak için 134 yıl gerekiyor

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2024, 146 ülkeyi inceleyerek dünya ekonomilerinin cinsiyet eşitliğine yönelik ilerlemelerini analiz ediyor ...

Net Sıfır hedefine ulaşmada finansman önemli rol oynuyor

2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için gereken finansman maliyetinin 125 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor ...

İklim değişikliği sigorta primlerini yükseltiyor

İklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olayları karşısında sigorta şirketleri primlerini artırmak zorunda kalıyor ...

İklim planları, şirketlerin uzun vadeli finansal başarıları için önem arz ediyor

CDP, şirketlerin borsadaki konumlarını güçlendirmeleri için ayrıntılı ve doğrulanabilir karbonsuzlaşma planlarına sahip olmaları gerektiğini belirtiyor ...

Yapay zekâ iklim değişikliğiyle mücadelede bir fırsat mı yoksa tehdit mi?

Alessio Terzi, yapay zekânın iklim eylemi karşıtı mı yoksa iklim değişikliğiyle mücadelede faydalı bir araç mı olduğu sorusuna yanıt arıyor ...

Yeşil ekonomi büyüme ve yeni yatırım fırsatları sunuyor

Yeşil ekonomi iklim risklerine karşı giderek yaygınlaşıyor ve yeni yatırım fırsatları sunuyor ...

Rüzgâr enerjisi, jeopolitik geleceği nasıl yeniden şekillendiriyor?

Rishabh Mishra, küresel siyasette önemli bir oyuncu hâline gelen rüzgâr enerjisindeki gelişmelerin jeopolitik arenaya yansımalarını ve bunun sonuçlarını değerlendirdi ...

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda kaydedilen ilerleme sınırlı kaldı

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu, bugünden harekete geçilmediği takdirde 2030 yılına kadar belirlenen on yedi hedefe ulaşılamayacağını belirtiyor ...

Enerji dönüşümü küresel güç merkezini değiştirebilir

Temiz enerji geçişi, Sanayi Devrimi’nden bu yana yaşanan en büyük ekonomik fırsatlardan biri olabilir ...

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO), üretimlerinde çevre ve sürdürülebilirliği odağına alan sanayi tesislerine ödüllerini verdi ...

Ormansızlaşmaya karşı eylemler yetersiz kalıyor

“Forest 500” raporu, şirketlerin ormansızlaşmayı durdurmak için attıkları stratejik adımları inceliyor ...

2022 sera gazı emisyon verileri açıklandı

2022’de sera gazı emisyonlarının sektörel dağılımında enerji sektörü başı çekti ...

İSO Sanayide Sürdürülebilirlik Eğilimi Araştırması yayımlandı

İSO ve Ipsos iş birliğiyle hazırlanan araştırma, sanayi kurumlarının sürdürülebilirlik konusundaki mevcut durum ve yaklaşımlarını inceliyor ...

İstanbul’un su kaynakları yüzde 30 azalabilir

“İklim Değişikliği ve Su Yönetimi: Sanayi Sektörü Raporu” sürdürülebilir bir gelecek için su yönetimine yönelik bir yol haritası sunuyor ...

Dünya Çevre Günü’nde bu yıl arazi restorasyonunun önemine dikkat çekiliyor

Çölleşme, kuraklık ve arazi bozulumu küresel nüfusun yaklaşık yüzde 25’ini ve GSYH’nin yarısını doğrudan tehdit ediyor ...

Avrupa’da “Onarım Hakkı” dönemi başlıyor

Kabul edilen yeni düzenleme ile atık azaltımının ve sürdürülebilir iş modellerinin desteklenmesi amaçlanıyor ...

Uluslararası Standartlar Örgütü, ISO 59004’ü yayımladı

ISO 59000 standartlarının bir parçasını oluşturan ISO59004, döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor ...

2023’te karbon fiyatlandırma gelirleri 100 milyar doları aştı

Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Karbon Fi̇yatlandırmasının Durumu ve Eğilimleri” raporu, karbon piyasalarının 2023 yılındaki gelişimini inceliyor ...