Anasayfa

 

İstanbul’un su kaynakları yüzde 30 azalabilir

“İklim Değişikliği ve Su Yönetimi: Sanayi Sektörü Raporu” sürdürülebilir bir gelecek için su yönetimine yönelik bir yol haritası sunuyor ...

Dünya Çevre Günü’nde bu yıl arazi restorasyonunun önemine dikkat çekiliyor

Çölleşme, kuraklık ve arazi bozulumu küresel nüfusun yaklaşık yüzde 25’ini ve GSYH’nin yarısını doğrudan tehdit ediyor ...

Avrupa’da “Onarım Hakkı” dönemi başlıyor

Kabul edilen yeni düzenleme ile atık azaltımının ve sürdürülebilir iş modellerinin desteklenmesi amaçlanıyor ...

Uluslararası Standartlar Örgütü, ISO 59004’ü yayımladı

ISO 59000 standartlarının bir parçasını oluşturan ISO59004, döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor ...

2023’te karbon fiyatlandırma gelirleri 100 milyar doları aştı

Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Karbon Fi̇yatlandırmasının Durumu ve Eğilimleri” raporu, karbon piyasalarının 2023 yılındaki gelişimini inceliyor ...

Şirketlerin çevresel etkileri, Y ve Z kuşağının iş tercihlerini etkiliyor

İklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirliğe dair endişeler, Y ve Z kuşağının iş ve alışveriş tercihlerini giderek daha fazla etkiliyor ...

Pil enerji depolaması nasıl finanse edilir?

Pil enerji depolama sistemlerinin finansmanı için karma finansman, kamu desteği ve yeni iş modelleri büyük önem taşıyor ...

AB’de belirli tek kullanımlık ambalaj türleri yasaklanıyor

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, ambalaj ve ambalaj atıklarının azaltılmasına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde anlaşmaya vardı ...

AB dışındaki tesis operatörleri için SKDM uygulamasına ilişkin Avrupa Komisyonu kılavuzunun Türkçe çevirisi yayımlandı

Kılavuz, geçiş dönemi için AB dışında SKDM kapsamındaki ürünleri üreten tesislerin operatörlerine yönelik gerekliliklere odaklanıyor ...

Gıda atığının azaltılmasına yönelik iyi uygulamalar kılavuzları yayımlandı

Sürdürülebilir Gıda Platformu, gıda atığının azaltılması ve yönetimi amacıyla Sektör Kılavuzları’nı yayımladı ...

Enerji güvenliğinde tedarik zincirinin dayanıklılığı ve teknolojik dönüşüm öne çıkıyor

IRENA’nın yeni raporu, jeopolitik dengelerin geleceğin enerji haritasını nasıl şekillendireceğini inceliyor ...

Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda; Yeşil Dönüşüm, SKDM, iklim finansmanı ve Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi konuları kapsamlı bir şekilde ele alındı ...

Avrupa’da sıcaklıkla ilişkili ölümler yüzde 30 arttı

Avrupa İklim Durumu Raporu, Avrupa’da ve dünyada iklim değişikliğinin endişe verici boyutlara ulaştığını gösteriyor ...

Temiz enerji sektöründeki iş gücü açığı eğitimde reformu gerektiriyor

Roman Vakulchuk, Dünya Ekonomik Forumu yayın organı Agenda’daki yazısında, yeşil işlerdeki artışa rağmen yeşil iş gücü arzındaki kıtlığa dikkat çekiyor ...

Türkiye’de kömürlü termik santraller 45 milyar dolar zarar edebilir

“Kömürden Çıkışın Finansmanı: Türkiye Örneği” raporu, Türkiye’de kömürden çıkış senaryolarının maliyetini inceliyor ...

AB, şirketlere insan hakları ve çevre yükümlülükleri getiriyor

Avrupa Parlamentosu, şirketlerin insan hakları ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmalarını zorunlu kılan yeni düzenlemeyi onayladı ...

İş sağlığı ve güvenliği politikalarının iklim değişikliği risklerine adapte edilmesi gerekiyor

İklim değişikliği, iş sağlığı ve güvenliği risklerini artırarak can kayıplarına ve meslek hastalıklarına neden oluyor ...

İSO ve Avrupa Komisyonu ortaklığında SKDM’nin Türkiye’ye etkileri değerlendirildi

İSO ve Avrupa Komisyonu ortaklığıyla “AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması: İklim Politikası Çerçevesi ve Türkiye’deki Firmalara Etkileri” toplantısı düzenlendi ...

İklim değişikliği küresel ekonomide yıllık 38 trilyon dolar zarara neden olabilir

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, küresel ortalama sıcaklık artışının dünya ekonomisine olan etkilerini ortaya koyuyor ...

Dünya Bankası ve IMF temiz havaya paha biçmeli

Helen Clark, Eco-Business’ta yayımlanan yazısında, hava kirliliğine karşı IMF ve Dünya Bankası’nın gündemine alması gereken önlemleri değerlendirdi ...