Anasayfa

 

Paydaşlar iklim raporlamasında birbirlerinden neler bekliyor?

ERTA tarafından yayımlanan "İklim Değişikliği Raporlaması Genel Görünüm Raporu" iklim raporlamasında paydaşların beklentilerini ele alıyor ...

Sürdürülebilir finans Türkiye’nin yeşil dönüşümünde önemli rol oynuyor

"Sürdürülebilir Finans" raporu, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinde izlemesi gereken politika önerilerini sunarak sürdürülebilir finansmanın önemini vurguluyor ...

Hidrojen pazarı ihracatta yeni kapılar açacak

İSO Yeşil Gündem Sohbetleri’nin 13’üncüsü, "Hidrojen Ekonomisinde Türkiye’nin Rolü" başlığı ile gerçekleştirildi ...

Sanayinin SKDM’ye uyum sürecini hızlandırması gerekiyor

“AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Özel Sektör Bilgilendirme Semineri” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi ...

Türkiye’nin 2030 yılı iklim değişikliği yol haritaları açıklandı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı eylem planlarını açıkladı ...

Su güvenliği, küresel barış ve istikrar için büyük önem taşıyor

Dünya Su Günü, temiz suya erişim ve su kıtlığı konularında farkındalık oluşturmak için her yıl 22 Mart’ta kutlanıyor ...

Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Projesi’nin tanıtımı yapıldı

"Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Projesi" 2053 Net Sıfır hedefi doğrultusunda imalat sanayii sektörleri için bir yol haritası sunuyor ...

Türkiye’deki şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla aksiyon alması gerekiyor

2023 Sürdürülebilir Değer Çalışması, Türkiye’deki şirketlerin iklim taahhütlerinin yetersiz olduğunu ortaya koyuyor ...

İSO Yeşil Gündem Sohbetleri’nin 12.’si gerçekleştirildi

İSO Yeşil Gündem Sohbetleri’nin 12'ncisinde sürdürülebilirlik dönüşümünde raporlamanın önemi konuşuldu ...

Doğalgaz nasıl iklim düşmanı oldu?

Sean Captain, doğalgazın kömür kadar iklimi tehdit edici hâle gelebileceğine dikkat çekerek, pillerin doğalgazın yerini alıp alamayacağını tartışıyor ...

AB, ekosistemlerin iyileştirilmesi için tarım ve orman politikalarında değişiklik öngören yasayı onayladı

Avrupa Parlamentosu, onayladığı yasa ile 2030’a kadar kötü durumdaki kara ve deniz alanlarının en az %30’unun iyileştirilmesini hedefliyor ...

Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir bir gelecek için önem taşıyor

8 Mart, bu yıl “Kadınlara yatırım yapın, ilerlemeyi hızlandırın” temasıyla kutlanıyor ...

İSO sanayinin iklim değişikliğine adaptasyonu için harekete geçiyor

İSO koordinatörlüğünde hayata geçirilen proje, Türkiye'nin imalat sanayisinin iklim değişikliğine karşı adaptasyonunu sağlamayı hedefliyor ...

Avrupa daha sürdürülebilir bir tekstil sektörü için hazırlanıyor

EURATEX, tekstil sektörünün yaşadığı sorunlara yönelik sürdürülebilir çözüm önerileri sunuyor ...

Tedarik zinciri yönetiminde sürdürülebilirlik rekabet avantajı sağlıyor

Tedarik zinciri yönetiminde sürdürülebilirliğin temel alınması rekabet avantajı ve verimlilik artışı sağlıyor ...

AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Özel Sektör Bilgilendirme Semineri düzenlendi

Seminerde SKDM'nin iş dünyası üzerindeki potansiyel etkileri ele alındı ve şirketlerin uyum sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklara yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı ...

AB, Net Sıfır Sanayi Yasası ile karbonsuz iklim nötr bir geleceğe doğru ilerliyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi arasında Net Sıfır Sanayi Yasası üzerinde anlaşmaya varıldı ...

Doğal İklim Çözümleri, iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir yol sunuyor

Doğal İklim Çözümleri projeleri iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve eşitsizlik sorunlarına karşı etkili bir mücadele yolu sunuyor ...

İklim teknolojisi şirketleri, sürdürülebilir gelecek için stratejik rol oynuyor

McKinsey’nin analizi, iklim teknolojisi şirketlerinin karşı karşıya olduğu riskleri ve fırsatları değerlendiriyor ...

Metan sızıntıları iklim hedefleri için büyük tehdit oluşturuyor

Yapılan araştırmaya göre 2019’dan bu yana çöplüklerden 1000’den fazla metan sızıntısı yaşandı ...