Anasayfa

 

Avrupa’da enerji üretiminde fosil yakıt kullanımı rekor seviyede düştü

Ember’in raporuna göre, AB'deki enerji üretiminde kömür ve doğal gaz kullanımında düşüş yaşanırken, güneş enerjisi temiz enerji geçişine öncülük etti ...

Türkiye ve çevresinde aşırı hava olayları hızla artıyor

MDPI’de yayımlanan makaleye göre, İzmir ve Ankara, Avrupa'da aşırı hava olaylarının en çok arttığı 10 şehir arasında yer alıyor ...

İSO Sürdürülebilirlik Raporu 2022 yayımlandı

İSO Sürdürülebilirlik Raporu 2022, İSO’nun gerçekleştirdiği faaliyetlerin çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerini içeriyor ...

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?

T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı’nın yayımladığı rapora göre, 1 ton karbondioksit eşdeğeri için 75 avro olarak varsayılan SKDM sertifikası ücretleri 2027’de ...

Yeşil ve dijital dönüşüm, gelişmekte olan ülkelere birçok fırsat sunuyor

“Küresel değer zinciri için ikiz dönüşüm: Yeşil ve Dijital” raporu, gelişmekte olan ülkeler için ikiz dönüşüme yönelik öneriler sunuyor ...

Chapter Zero Türkiye, iklim değişikliğine karşı iş dünyasını harekete geçiriyor

İklim değişikliğine ilişkin farkındalığı artırmayı hedefleyen Climate Governance Initiative (CGI), Chapter Zero Türkiye'nin çalışmalarına başladığını duyurdu ...

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uygulama Yönetmeliği yayımlandı

Uygulama Yönetmeliği, düzenleme kapsamına alınan ürünlerin üretimi esnasında ortaya çıkan gömülü emisyonların hesaplanmasına yönelik geçiş dönemi metodolojisini detaylandırıyor ...

Enerji Verimliliği Eğitim Kitabı yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Enerji Verimliliği Eğitim Kitabı, sektörün kullanımına sunuldu ...

Avrupa Konseyi batarya üreticilerine ve ithalatçılarına yükümlülükler getiren yönetmeliği onayladı

Yönetmelik kapsamında bataryaların yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal etkilerinin azaltılması hedefleniyor ...

İnşaat malzemeleri sanayisinin yeşil dönüşümünde Ar-Ge ve inovasyon önemli rol oynuyor

İMSAD tarafından hazırlanan rehber, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde inşaat malzemeleri sanayisi için bir yol haritası sunuyor ...

2023’ün çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim trendleri neler olacak?

“ESG ve İklim Trendleri 2023” raporu, küresel gelişmeler ışığında sektörlerin ve yatırım ortamının nasıl şekillenebileceğini mercek altına alıyor ...

Tarımsal üretim miktarı her geçen yıl artıyor

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan Tarım Sektörü Raporu, tarım sektörünün kapsamlı bir analizini sunuyor ...

Avrupa Konseyi net sıfır hedefi yolunda yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor

Avrupa Konseyi, yeni düzenlemelerle birlikte AB ülkelerinde enerji verimliliğini ve düşük karbonlu yakıtların kullanımını artırmayı hedefliyor ...

Avrupa Birliği iklim dirençli bir geleceğe hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üye ülkelerinin iklim dirençli bir geleceğe hazırlanmasına yardımcı olacak bir kılavuz yayımladı ...

Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları belirlendi

Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve insan hakları da dahil olmak üzere çevresel, sosyal ve yönetişim konularını ...

Dünya Limit Aşımı Günü sorumlu üretim ve tüketim alışkanlıklarının önemini vurguluyor

Dünya Limit Aşımı Günü, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz ve doğal kaynakları sorumlu kullanmamız gerektiğine dikkat çekiyor ...

Tekstil fabrikalarının atık suyu tarımsal sulamada kullanılabilecek

Ege Üniversitesi’nden bilim insanları tekstil üretim yerlerinden çıkan atık suların arıtılarak tarımsal sulamada kullanılmasına olanak sağlayan bir proje geliştirdi ...

Dünyada art arda yeni iklim rekorları kırılıyor

Dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgaları, yeni iklim rekorlarının kırılmasına neden oluyor ...

Avrupa Birliği yeni eko-tasarım yönetmeliğiyle ürün kapsamını genişletiyor

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği pazarına sunulan ürünler için eko-tasarım gerekliliklerini belirlemek amacıyla üye ülkelerin hükümetleriyle görüşecek ...

Doğa ve ekonomi için döngüsel çözümler iş birliğinden geçiyor

Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu 2023’te iş birliğinin döngüsel ekonomiye geçişte kritik bir rol oynadığı vurgulandı ...