Anasayfa

 

Orta ve düşük gelirli ülkeler afetler karşısında savunmasızlar

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü, bu yıl “Dayanıklı Bir Gelecek için Eşitsizliklerle Mücadele” temasıyla eşitsizlikler ve afetler arasındaki ilişkiye dikkat ...

Avrupa Birliği, havacılık sektöründe sürdürülebilir dönüşümü hedefliyor

Avrupa Konseyi havacılık sektörünün karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen “ReFuelEU Havacılık Girişimi” başlıklı düzenlemeyi kabul etti ...

Avrupa Birliği yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor

Avrupa Konseyi, AB üye ülkelerinde sanayi, ulaştırma, havacılık, bölgesel ısıtma ve soğutma sektörlerinde yeşil dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan düzenlemeleri kabul etti ...

AB’de KOBİ’ler yeşil dönüşüm için finansmana ihtiyaç duyuyor

Eurochambers ve SMEunited işbirliğiyle hazırlanan rapor, Avrupa Birliği içerisindeki KOBİ'ler’in yeşil dönüşümle ilgili karşılaştıkları zorluklara ilişkin genel bir bakış sunuyor ...

Küresel karbonsuzlaşma hızı hedeflenen seviyenin altında kaldı

PwC tarafından hazırlanan rapor, dünyanın iklim hedefine ulaşmaktan uzak kaldığını ortaya koyuyor ...

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi ve istihdam artışı sürüyor

Temiz enerji sektörü, dünya genelinde enerji dönüşümünün hızlanması ve sektördeki istihdamda önemli bir artışın gerçekleşmesiyle 2022 yılında büyümeye devam etti ...

Yapay zekâ iklim krizinde bir çözüm mü yoksa sorun mu yaratıyor?

İklim kriziyle mücadelede önemli rol oynayan yapay zekâ teknolojilerinin çevresel etkilerinin azaltılması için alternatif yöntemler deneniyor ...

İklim krizi, yöneticilerin öncelikleri arasında yer alıyor

Deloitte’ın raporuna göre, yöneticiler iklim krizini organizasyonlarının en önemli üç sorunundan biri olarak değerlendiriyor ...

AB tüm finansal ürünler için sürdürülebilirlik beyanını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nde sunulan tüm finansal ürünler için sürdürülebilir finansal beyan uygulamalarına yönelik çalışmalarına başladı ...

Elektrifikasyon ile Türkiye’deki toplam enerji talebi 127 TWh azaltılabilir

SHURA tarafından hazırlanan rapor, Türkiye’de konutlarda ve sanayide elektrifikasyon potansiyelini teknik ve ekonomik açıdan mercek altına alıyor ...

Yeni sanayi çağında rekabet kızışıyor

Dünyanın en büyük ekonomileri, net-sıfır geçiş planlarıyla sıfır karbonlu teknolojilere dayalı yeni bir sanayi çağının kapısını aralıyor ...

İklim krizi küresel ticareti olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor

İklim krizinin etkilerini artırmasıyla kendini gösteren kuraklık, Panama Kanalı’ndaki gemi trafiğini yavaşlatıyor ...

G20 Zirvesi’nin deklarasyon metninde “fosil yakıtların azaltılması” yer almadı

Enerji kapasitesi ve verimliliği konularında somut hedefler belirlenmesine rağmen G20 Zirvesi deklarasyon metninde tüm fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılmasında uzlaşılamadı ...

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi sona erdi

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi kapsamında 3 sektörden 21 şirkete döngüsel ekonomi alanında destek sağlandı ...

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması uluslararası ticareti yeni baştan şekillendiriyor

İSO Yeşil Gündem Sohbetleri’nin 11’incisi, “İklimin Değiştirdiği Üretim ve Ticaretin Gündemi: AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” başlığıyla gerçekleşti ...

Taksonomi Çerçeve Dokümanı yayımlandı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Taksonomi Çerçeve Dokümanı”, Türkiye’nin ulusal taksonomi geliştirme sürecindeki faaliyetlerine yer veriyor ...

Türkiye Dijital Avrupa Programı’na katılıyor

Türkiye, Avrupa Komisyonu ile imzaladığı ortaklık anlaşmasıyla Dijital Avrupa Programı’na  dahil olacak ...

ISO 59000 serisi ile döngüsel ekonomi standartları yolda

Döngüsel ekonomi alanında ortak bir referans oluşturulması için adımlar atılmaya devam ediyor ...

Satın alma tercihlerinde sürdürülebilirlik öne çıkıyor

Dünya genelinde sürdürülebilirlik kavramı devletlerin satın alma tercihlerinde öncelikli bir konu olarak giderek daha fazla öne çıkıyor ...

Almanya, açıkladığı yol haritasıyla ekonomisini güçlendirmeye hazırlanıyor

Almanya'da federal hükümet, yaşadığı ekonomik sorunlara karşı 10 maddelik bir eylem planı açıkladı ...