Anasayfa

 

Moody’s yeni dekarbonizasyon değerlendirme sistemini duyurdu

Moody's, dünya genelinde şirketlerin karbon azaltma çabalarını değerlendirmek için yeni bir araç olan Net Sıfır Değerlendirmesi'ni duyurdu ...

Veri yönetimi, iklim stratejilerinde önemli rol oynuyor

Dijitalleşme ve inovatif teknolojiler, şirketlerin iklim risklerini yönetmeleri için yeni çözümler sunuyor ...

Avrupa Birliği sürdürülebilir gelecek için kararlı adımlar atmaya devam ediyor

Avrupa Birliği, 2040 yılına kadar emisyonlarını %90 oranında azaltmayı ve temiz enerji teknolojilerini yerlileştirmeyi planlıyor ...

2053’e doğru İstanbul’un su kaynakları yüzde 15 oranında azalabilir

"Türkiye ve İstanbul Özelinde Su-Atıksu Yönetimi Politikaları" projesi çalıştayı gerçekleştirildi ...

İklim Değişikliği Başkanlığı 2024 – 2028 Stratejik Planı yayımlandı

“2024 – 2028 Stratejik Plan” belgesi, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerini ortaya koyuyor ...

Döngüsellik Boşluk Raporu 2024 yayımlandı

Döngüsellik Boşluk Raporu 2024, politika, finans ve iş gücü alanlarında reform yapılmasını ve döngüselliğin teşvik edilmesini öneriyor ...

Avrupa’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları karnesi beklentilerin altında kaldı

2030 yılına yaklaşırken AB'de ve küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine ilişkin girişimlerin hızlandırılması gerekiyor ...

Avrupa Birliği, rüzgâr enerjisi sektörünü geliştirmek için harekete geçiyor

Avrupa Komisyonu, rüzgâr enerjisi santrallerini yaygınlaştırmayı amaçlayan Avrupa Rüzgâr Enerjisi Eylem Planı’nı sundu ...

Davos’ta yapay zekâ ve iklim değişikliği ön plana çıktı

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu’nda küresel sorunların çözümünde iş birliğine vurgu yapıldı ...

Tedarik zincirlerinde emisyon ölçümü önem kazanıyor

Emisyonların tedarik zinciri boyunca ölçülmesi ve raporlanması sürdürülebilirlikte önemli rol oynuyor ...

“AB’nin Kritik Hammaddeler Yasası: Kapsamı ve Yeni Kuralları” paneli gerçekleştirildi

Panelde, AB ile ticari ilişkileri etkileyebilecek yasaya ilişkin farkındalığın artırılması amaçlandı ...

IPCC’nin 60. oturumu Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor

İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli'nin (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 60. oturumu başladı ...

2023’te yenilenebilir enerji kapasitesinde rekor seviyede artış gerçekleşti

IEA'ın raporuna göre, COP28’de belirlenen “yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması” hedefinin gerçekleştirilebilmesi için ülkelerin yeni politikalar geliştirmesi gerekiyor ...

Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı yayımlandı

Eylem planı ile 2040 yılına kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor ...

2023, küresel iklim eylemleri açısından önemli gelişmelere tanıklık etti

2023 yılı, iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde anlaşmaların, belirsizliklerin ve değişim rüzgârlarının etkisi altında geçti ...

Küresel Riskler Raporu 2024 yayımlandı

Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı Küresel Riskler Raporu 2024’e göre, dezenformasyon ve iklim değişikliği, küresel düzeyde öncelikli riskler arasında yer alıyor ...

Türkiye enerji verimliliği için 20 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor

Hazırlanan yol haritasına göre, Türkiye'de 2030'a kadar enerji tüketiminin %16 azaltılması ve bu doğrultuda 20 milyar dolarlık yatırım yapılması hedefleniyor ...

Madencilik ve metal sektörü karbon nötr geleceğe hazırlanıyor

Küresel ekonominin karbon nötr bir geleceğe hazırlanması sürecinde madencilik ve metal sektöründe atılacak adımlar önem taşıyor ...

Moda ve hazır giyim sektörlerinde sürdürülebilirlik kârlılığı artırıyor

Boston Consulting Group’un (BCG) raporu, moda ve hazır giyim sektörlerinde sürdürülebilir ham madde kullanımının şirketlerin kârlılığını artırdığını ortaya koyuyor ...

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları yürürlüğe girdi

Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ...