Anasayfa

 

Sanayide iklim riskleri, yeni fırsatları da beraberinde getiriyor

Net sıfır hedefi yolunda önemli bir role sahip olan sanayi sektörünü çeşitli zorluklar kadar fırsatlar da bekliyor ...

İklim Değişikliği ve Su Programı 2022 Türkiye raporu yayımlandı

Rapora göre Türkiye’de şirketler tarafından en fazla raporlanan risk faktörü, karbon fiyatlandırma mekanizmaları oldu ...

Türkiye su verimliliği konusunda harekete geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca “Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)” yayımlandı ...

İSO Enerji Masası kuruldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO), hayata geçirdiği Enerji Masası ile üye şirketlerin enerji tedariği ve güneş enerjisi yatırımları konularında yardımcı oluyor ...

Avrupa Parlamentosu’ndan kurumsal sürdürülebilirliğe dair yeni düzenleme

Avrupa Parlamentosu, şirketlerin yönetişimine insan hakları ve çevresel etki entegrasyonunu zorunlu kılan yeni kurallar üzerinde anlaşmaya vardı ...

Elektrik üretiminde fosil yakıtların payı gerileyebilir

Ember’ın raporuna göre 2022 yılı, gelecekte temiz enerjiye geçişte bir dönüm noktası olarak hatırlanabilir ...

Moda sektörü karbon ayak izini azaltıyor

Moda Endüstrisi Sözleşmesi İlerleme Raporu 2023, moda sektörünün net sıfır yolunda umut verici bir ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor ...

İSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu!

İstanbul Sanayi Odası (İSO), üretimlerinin her kademesinde çevre ve sürdürülebilirliği odağına alan sanayi tesislerini ödüllendirdi ...

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kutlandı

Uluslararası Çalışma Örgütü 2003’ten bu yana 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nü kutluyor ...

Yapısal İşbirliği ile İSG Alanında Kapasite Artırılması Projesi’nin kapanış semineri gerçekleştirildi

İş dünyası temsilcileri ile iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanlarının katıldığı seminerde, İSG uygulamalarındaki eksikleri giderebilecek stratejik konular ele alındı ...

Yeşil Mutabakat Eylem Planı Faaliyet Raporu 2022 yayımlandı

Rapor, Türkiye'de sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın kapsayıcı bir şekilde sağlanması için bir yol haritası sunuyor ...

Avrupa Parlamentosu, iklim hedefi yolunda bir dizi düzenlemeyi onayladı

Parlamentonun onayladığı düzenlemeler arasında Emisyon Ticaret Sistemi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Sosyal İklim Fonu yer alıyor ...

Dünyada emisyon ticaret sistemleri yaygınlaşıyor

Küresel ölçekte emisyon ticaret sistemleri, 2022’de 63 milyar dolar gelir sağlayarak yeni bir rekora imza attı ...

Otomotiv sektörü sürdürülebilirlik hedeflerinde iddialı ilerliyor

Otomotiv Sanayii Derneği, ikinci Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı ...

Sürdürülebilir finansın iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü

Avrupa Yatırım Bankası Baş Sürdürülebilirlik Finans Danışmanı Eila Kreivi, çevre ve toplumsal fayda sağlayan yatırımların önemini anlatıyor ...

Türkiye’deki bankaların büyük çoğunluğu sürdürülebilirliği önemsiyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye’deki finans ve bankacılık sektörünün sürdürülebilir kalkınma stratejisine yönelik bir rapor yayımladı ...

Karbon piyasalarına giriş

Karbon denkleştirme ve karbon kredileri, sera gazı emisyonu azaltımında etkili olan ekonomik modeller arasında yer alıyor ...

AB, tüketicilere onarım hakkı getiriyor

Avrupa Komisyonu ürünlerin onarımını ve yeniden kullanımını teşvik ederek atık miktarını azaltmayı hedefleyen yeni bir teklif sundu ...

Yenilenebilir enerjide rekor büyüme gerçekleşti

IRENA’nın son raporuna göre, enerji krizine rağmen dünya genelinde yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde yüzde 9,6’lık rekor artış gerçekleşti ...

Türkiye’den 450 milyon dolarlık yeşil sanayi hamlesi

Yeşil Sanayi Projesi, Türkiye'nin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor ...