İklim değişikliği küresel ekonomide yıllık 38 trilyon dolar zarara neden olabilir

İklim değişikliği küresel ekonomide yıllık 38 trilyon dolar zarara neden olabilir

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, küresel ortalama sıcaklık artışının dünya ekonomisine olan etkilerini ortaya koyuyor.

Almanya’da bulunan Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü’ndeki (PIK) bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma, son 40 yılda dünya genelinde 1.600’den fazla bölgede yapılan sıcaklık ve yağış değişikliklerinin ekonomik etkilerini inceliyor.

Araştırma, 2050’ye kadar küresel ekonomi gelirlerinde %19’luk bir düşüş yaşanabileceğini gösteriyor. Bu miktar yüzyılın ortasına kadar her yıl 38 trilyon dolarlık zarara tekabül ediyor. Bununla birlikte ekonomide oluşacak zarar, küresel ortalama sıcaklık artışını 2°C ile sınırlamak için gereken emisyon azaltım maliyetlerinin oldukça üzerinde kalıyor.

Oluşacağı öngörülen ekonomik kayıplar, temel olarak artan sıcaklıkların yanı sıra, yağış rejimleri ve iklimde gerçekleşecek farklılıklardan da kaynaklanıyor. Yalnızca yıllık sıcaklık değişiklikleri göz önüne alındığında 2049’a kadar dünya ekonomisinin gelirinde %13 azalma gözlemleniyor. Ancak diğer iklim faktörleri de hesaba katıldığında söz konusu zararın %50 daha artabileceği ifade ediliyor. Emisyonların büyük ölçekte azaltılması için acilen harekete geçilmezse, yüzyılın ikinci yarısında ekonomik kayıpların daha da artacağı ve 2100 yılına kadar küresel ortalamada %60’a ulaşacağı öngörülüyor.

Mevcut ve tarihsel sera gazı emisyonları görece az olsa da düşük enlem bölgelerinde bulunan ülkelerin ekonomik kayıplarının diğer bölgelere kıyasla daha fazla olması bekleniyor. Bu doğrultuda, iklim değişikliğinde tarihsel sorumluluğu gelişmiş ülkelere kıyasla daha az olan ülkelerin, yüksek gelirli ülkelerin bulunduğu bölgelere kıyasla %40 daha fazla ekonomik kayba uğrayacağı öngörülüyor.

2050’ye kadar olan dönemde, Kuzey Amerika ve Avrupa’da %11’e, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise %22’ye varan ekonomik kayıplara yol açabileceği belirtiliyor. Türkiye’nin öngörülen gelir kaybı ise %10-%20 arasında bulunuyor. Kayıplar, iklim değişikliğinin sebep olduğu tarımsal verimin düşmesi, yağmur rejimlerinin değişmesi, iş gücü verimliliğinin düşmesi ve aşırı iklim olaylarının altyapıya verdiği zararlar gibi ekonomik unsurlardan kaynaklanıyor.

Çalışmayı yöneten PIK bilim insanı Leonie Wenz, “Analizimiz, iklim değişikliğinin önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde, hatta Almanya, Fransa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde de büyük ekonomik zararlara yol açacağını gösteriyor. Bu yakın vadede gerçekleşecek zararlar geçmişteki emisyonlarımızın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Oluşacak zararın en azından bir kısmından kaçınmak istiyorsak daha fazla adaptasyon çabasına ihtiyacımız olacak ve emisyonlarımızı acilen büyük ölçüde azaltmamız gerekecek. Bulgularımız, iklimimizi korumanın, korumamaktan çok daha ucuz olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

 

 

 

 

Paylaş