Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Yeşil Dönüşüm ve SKDM Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda; Yeşil Dönüşüm, SKDM, iklim finansmanı ve Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi konuları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğinde düzenlenen Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanı Volkan Polat gerçekleştirdi.

Başta sanayiciler olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve kamudan yoğun bir katılımın gerçekleştiği etkinlikte; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, T.C Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan yetkililerinin katılımıyla “Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” ve “Ulusal Taksonomi, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Finans Araçları” başlıklı iki panel düzenlendi. Yetkililer, panellerde yeşil dönüşüm ve AB SKDM düzenlemesine uyum kapsamında tüm konu başlıklarını ele alarak bilgilendirmede bulundu.

Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’nın açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe, yeşil dönüşümün önemini vurgulayarak “Biz bundan yaklaşık 20 gün önce Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu için Brüksel’deydik. Bu yıl yaklaşık iki bin kişilik geniş bir katılım vardı. Orada şunu gördük; uluslararası kamuoyu, dünyanın artık döngüsellikten, yeşil dönüşümden başka bir şansı olmadığını anlamış. Daha önceki toplantılarda dile getirdiğim bir düşünceyi bir kez daha vurgulamak istiyorum: Sanayi devriminden itibaren artan çevre kirliliğine çözüm bulunabilmesi için uzun yıllara ihtiyaç var ve üretim metodolojilerinin tamamen değişmesi gerekiyor. Dünya kaynaklarını aşırı miktarlarda ve verimsiz kullanarak devam etmemiz mümkün değil. Sadece kendi yaşamımızı değil, bütün canlıların geleceğini de tehlikeye atmış durumdayız. Dolayısıyla dünya çok hızlı bir şekilde temiz üretime dönmek zorunda ve karbonsuzlaşma gerçeklerini benimsemek zorunda” dedi.

Yeşil dönüşüm sürecinin bir yolculuk olduğunu belirten Tepe “Belki büyük firmalar için bu kadar zor olmayacak çünkü onların bu konu özelinde yol aldıklarını biliyorum. Ama KOBİ’lerin çoğunluğunda bu konudaki farkındalık sınırlı kalabiliyor. Bu konuyu içselleştirmek farklı bir süreç gerektiriyor. Ama herkesin bu süreci tamamlaması gerekiyor. Dünyadaki kirliliğin son bulması, sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleşmesi sadece gelişmiş ülkelerin değil, tüm dünya genelinde herkesin ortak katılımıyla gerçekleşebilir. Son toplantılarda, daha önce dinleyici konumda olan Asya ve Orta Doğu ülkelerinin eyleme geçtiklerini ve ciddi yatırımlarla aktif bir şekilde yeşil dönüşüm için adımlar attıklarını gördük. Bu durum, herkesin pazarını korumak istemesiyle ilgili. Tüm paydaşların bu dönüşüm sürecinde geri kalmamak için çaba harcaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Toplantının açılışında konuşan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanı Volkan Polat ise SKDM’nin ülkelerin rekabetçi yapısını şekillendireceğine değinerek “Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi bildiğiniz üzere 2005 yılından bu yana faaliyette. Emisyon Ticaret Sistemi, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde en önemli azaltım mekanizmalarından bir tanesi olarak görülmekte. İklim değişikliğiyle mücadelede karbon vergilendirmesi gibi birçok yol ve yöntem bulunuyor. Böyle bir uygulama hayata geçirildiğinde, üretimimizin karbon fiyatlama politikasının olmadığı ülkelere kayması, yani Türkiye’deki bu uygulamanın maliyetlerinden kaçınabilmek için üretimi komşu ülkelere taşıyacak işletmeler olabilir. Buna da karbon kaçağı deniliyor. Bizim amacımız bu kapsamda harekete geçerek doğayı ve Türkiye’nin rekabetçi yapısını koruyabilmek” dedi.

Polat, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması da Emisyon Ticaret Sistemi’nden farklı olarak bizi bekleyen önemli konu başlıklarından bir tanesi. Aslında iç içe geçmiş durumlar söz konusu. Biz zaten bugün burada bu iç içe geçmiş durumları sizler için daha netleştirmek adına buradayız. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, karbon yoğun endüstrilerdeki ürünlerin ithalatına odaklanıyor. Küresel iklim değişikliğine karşı mücadeleye destek veren çevresel bir önlem olmakla birlikte, finansal ayağı çok detaylı ve hepimizin bilmesi gereken noktalar var. Üretimimizin bu anlamda olumsuz etkilenmemesi için, Türkiye ekonomisinin ve sanayisinin yeşil dönüşümünün, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilebilmesi adına, ülkemizin Avrupa Birliği başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğimizi korumak, güçlendirmek elzemdir” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması konu başlıklı panel ile devam etti. İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Polat’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Gülizar Yavaş, İklim Değişikliği Başkanlığı Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Hüseyin Ayaz ve Türk Standartları Enstitüsü Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün konuşmacı olarak yer aldı.

Ardından etkinlik, “Ulusal Taksonomi, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Finans Araçları” konu başlıklı panel ile devam etti. Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakatı Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Gülizar Yavaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Sümeyra Terzi, ÇŞİDB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Uzmanı Şeyma Uçar Seçgel ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan konuşmacı olarak yer aldı.

Yeşil dönüşümün finansmanı, Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulmasına yönelik çalışmalar ile SKDM, ETS ve TS EN ISO 14064-1 karbon ayak izi hesaplamalarındaki detaylar, farklar ve yükümlülükler hakkında kapsamlı bilgilerin aktarıldığı paneller, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Etkinliğin kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Paylaş