Moda ve hazır giyim sektörlerinde sürdürülebilirlik kârlılığı artırıyor

Moda ve hazır giyim sektörlerinde sürdürülebilirlik kârlılığı artırıyor

Boston Consulting Group’un (BCG) raporu, moda ve hazır giyim sektörlerinde sürdürülebilir ham madde kullanımının şirketlerin kârlılığını artırdığını ortaya koyuyor.

Önümüzdeki iki ila dört yıl içinde moda ve hazır giyim markalarının daha sıkı sürdürülebilirlik düzenlemeleriyle karşı karşıya kalmaları bekleniyor. Böylece şirketlerin daha düşük çevresel etkiye sahip ham madde arayışının hızlanacağına dair bir yorumda bulunan “Sürdürülebilir Ham Maddeler Moda ve Hazır Giyim Markalarının Kârlılığını Artıracak” başlıklı rapor, bu konuda şimdiden harekete geçen şirketlerin beş yıl içerisinde ortalama yüzde 6’lık bir kâr artışı elde edebileceğini öngörüyor.

BCG’nin, Textile Exchange ve Quantis iş birliğiyle hazırladığı rapor, iki ila dört yıl içinde dünya çapında yürürlüğe girecek sürdürülebilirlikle bağlantılı 35 yeni düzenlemeye dikkat çekiyor. Rapora göre, sıkı düzenlemelere ve sektörün karbon azaltma hedeflerini artırmasına rağmen, tedarikçiler henüz sürdürülebilir ham madde konusunda yeterince güçlü bir sinyal almıyor ve 2030’a kadar üretilmesi planlanan malzemelerin yalnızca yüzde 19’unun sürdürülebilir ham maddelerden oluştuğu belirtiliyor.

Sürdürülebilir ham madde kullanımının şirketler için iki açıdan fayda sağladığı belirtiliyor.  İlk olarak yüksek karbonlu ham maddeler kullanan markaların ürünlerinin belirli pazarlardan men edilebileceği ve yeni kurallara uymamanın markaların faiz ve vergi öncesi kazançları üzerinde yüzde 8’e kadar risk oluşturabileceği öngörülüyor.

İkinci neden ise üreticilere, çiftçilere ve yeni nesil moda malzemeleri için tedarik zincirlerini oluşturanlara yönelik doğru sinyaller göndermeyle ilgili. 2030’un sonuna kadar sürdürülebilir ham maddeler için talebin, arzı 133 milyon ton aşması bekleniyor. Ürünlerin maliyetinin büyük ölçüde ham madde fiyatına bağlı olduğu göz önüne alındığında daha düşük çevresel etkiye sahip ham maddelere olan talebin uzun vadede şirketlerin gelirlerini artırması bekleniyor.

BCG’ye göre, satın alma süreçlerinin dönüşümü ilk etapta ön maliyetler içerse de uzun vadede önemli kazançlar elde edilebilir. Rapor, portföylerinde sürdürülebilir ham maddelerin payını başarılı bir şekilde artıran şirketlerin beş yıllık bir dönemde ortalama yüzde 6 kâr artışı yakalama potansiyeline sahip olduğunu hesaplıyor. Başka bir deyişle, 1 milyar dolar gelire sahip bir moda markasının ekstra 100 milyon dolar kazanma potansiyeli olduğunu tahmin ediyor.

Bu yatırımlar ilk etapta bir maliyet yükü olarak görülse de aslında iklim hedeflerine ulaşmak, düzenlemelerin gereksinimlerini karşılamak, riskleri belirlemek ve paydaşlarla daha iyi iletişim kurmak için temel sağlıyor. Öte yandan iklim değişikliği, su stresi ve plastik kirliliği gibi çevresel faktörler göz önüne alındığında, sektörün daha yeşil uygulamalara geçmesi büyük önem taşıyor.

BCG’nin raporu, güçlü bir ham madde stratejisi oluşturmak isteyen şirketler için altı temel öneri sunuyor:

  • Ham maddelerin çevresel etkilerinin doğru hesaplanması için ürün izlenebilirliğine yönelik yatırımın artırılması,
  • Tüm markaların karar alma süreçlerini desteklemek için bilimsel bir yaklaşım benimsemesi,
  • Şirketlerin riskleri dağıtmak ve operasyonlarını geleceğe hazırlamak için ham madde portföylerini çeşitlendirmesi,
  • Şirketlerin, markaların geleceğini etkileyecek tedarik zinciri ilişkilerini güçlendirmesi,
  • Markalar, tedarikçiler ve doğanın kazanımlarına odaklı bir iş modeli oluşturulması,
  • Ham madde stratejilerinin şirket genelinde benimsenmesi ve çalışanlar nezdinde teşvik sistemlerinin geliştirilmesi.

 

Paylaş