Döngüsel Ekonomi (Circular Economy)

« Back to Glossary Index

Kaynakların fiziksel değerlerini korumaya çalışan ve ekonomi içinde mümkün olduğunca uzun süre tutarak hammadde tüketimini ve atık oluşumunu en aza indirgemeyi amaçlayan bir piyasa ekonomisidir. Döngüsel bir ekonomide, ürünler ve malzemeler kullanım sonrası atık haline getirilmek yerine onarım, yeniden kullanım, yeniden üretim, geri dönüşüm gibi süreçlerle ekonomik değerlerinin korunması amaçlanır. Döngüsel ekonomi modeli, ekonomik faaliyetleri sınırlı kaynakların tüketiminden ayırarak iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çevre kirliliği gibi diğer küresel zorluklarla mücadele etmektedir.

https://www.isoyesilblog.com/category/dongusel-ekonomi/

 

« Index'e geri dön