Net Sıfır Emisyon (Net Zero Emission)

« Back to Glossary Index

Karbon nötr kavramından farklı olarak Net Sıfır Emisyon kavramı, sadece karbon emisyonlarını değil, aynı zamanda metan (CH4), azot oksit (N2O) ve diğer hidroflorokarbonlar gibi atmosfere salınan tüm sera gazların salınımını önlemeyi hedefleyerek iklim değişikliğiyle mücadelede daha kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Net sıfıra ulaşmak için örneğin Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen sera gazı azaltım hedefleri ile uyumlu bir azaltım hedefi belirlenmeli, bu çerçevede faaliyetler sonucu atmosfere salınan tüm sera gazları hesaplandıktan sonra aynı miktarda sera gazının oluşumunu engelleyecek önlemler alınarak sera gazı salımı en aza indirilmeli, azaltılması teknik ve/veya finansal açıdan mümkün olmayan emisyonlar söz konusu ise bu kısım da dengelemelidir.

 

 

« Index'e geri dön