Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assessment)

« Back to Glossary Index

Bir ürün ya da hizmetin hammadde temininden başlayarak üretimi, sevkiyatı, kullanımı ve sonrası atık bertarafını kapsayan yaşam döngüsünün her aşamasında oluşan çevresel etkilerin tespit edilmesi, raporlanması ve yönetilmesi için kullanılan değerlendirme yöntemidir.

« Index'e geri dön