Türkiye yeşil sanayi için kararlı adımlar atmaya devam ediyor

Türkiye yeşil sanayi için kararlı adımlar atmaya devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’de sanayinin sürdürülebilirliğine yönelik önemli adımları duyurdu.

Kocaeli Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Lansman Toplantısı’nda ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’de sanayinin sürdürülebilirliğine yönelik attıkları önemli adımları paylaştı.

TÜBİTAK ve sektör temsilcileri ile Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası’nın oluşturulduğunu ve bu haritanın, karbon emisyonu ve Türkiye ekonomisi açısından kritik olan demir-çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerine odaklanacağını belirten Kacır, yeşil dönüşüm hakkında farkındalığın artırılması ve yeşil dönüşüm çalışmalarının ulusal çapta görünürlük kazanmasına yönelik faaliyetleri sürdüreceklerini dile getirdi.

Ayrıca Dünya Bankası ile Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin devreye alındığını belirterek, 450 milyon dolarlık projenin 175 milyon dolarının, TÜBİTAK tarafından sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemek üzere kullandırılacağına değindi. 250 milyon dolarının ise KOSGEB tarafından yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve sanayide makinelerin modernizasyonu gibi alanlarda yatırımlar için tahsis edileceğini  açıkladı.

Kacır, imalat sanayisinin rekabetçiliğini sürdürmesi açısından dijital dönüşüm ekseninde kendini yenilemesi gerektiğini belirtti. Model fabrikalar ve öğren-dönüş programları aracılığıyla firmaların verimlilik ve dijitalleşme odaklı gelişimine katkı sağlandığına değinen Kacır, “4’ü OSB’ler bünyesinde olmak üzere 8 model fabrikada 2500’den fazla firmanın, deneyimsel eğitim, proje uygulama ve öğren-dönüş programlarından istifade ettiğini dile getirdi.  Ayrıca Kacır, kurulacak 6 model fabrikayla daha, OSB’leri yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştürmek istediklerini belirtti.

Türkiye sanayisinin yeşil dönüşümü için gerekli adımları atmakta kararlı olunduğunu belirten Kacır, “Bu bilinçle bakanlık olarak bugüne dek pek çok projeye imza attık. Teknoparklarımızı da sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren 266 firmada 10.868 personel ile 4500’den fazla projeyi hayata geçirdik. Yeşil dönüşümde faaliyet gösteren AR-GE ve tasarım merkezlerimize bugüne dek 990 milyon lira vergi muafiyeti sağladık. Kalkınma Ajanslarımızla bugüne kadar yeşil dönüşüme yönelik 392 projeye bir buçuk milyar liralık destek verdik. Rekabetçi sektörler programı kapsamında yeşil dönüşümle ilgili 5 projeye 26 milyon avro kaynak aktarıyoruz. TÜBİTAK Burs ve Destek programları kapsamında son 21 yılda yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanında 2791 proje ve 2352 kişiye 9,8 milyar lira destek olduk. TÜBİTAK ile yeşil mutabakata uyum kapsamındaki öncelikle Ar-Ge ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeleri öncelikli olarak destekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Kacır, Türkiye’nin yeşil dönüşümü için yürütülen projeleri detaylı bir şekilde aktararak, bu çerçevede 16 OSB’nin Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi’ne dahil olduğunu ve Dünya Bankası ile başlatılan 300 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil OSB Projesi’nin temel ve yeşil altyapı yatırımlarını desteklediğini söyledi.

OSB’lerde yeşil ve teknolojik çözümler içeren projeleri, 3 yılı geri ödemesiz 13 yıl vadeli finansman mekanizmalarıyla desteklediklerini belirterek, program kapsamında 40 OSB’ye toplam 52 yeşil yatırım projesi için finansman desteği sunulduğunu kaydetti.

Bakan ayrıca iş modellerini, tedarik ve değer zincirlerini yeşil dönüşüme uyumlu hale getirmek isteyen KOBİ’lere mentorluk desteği sağlanacağını belirterek “Sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik teknolojik çözümlerin ticarileşmesi kolaylaştırılacak. Ar-Ge ve yenilik projelerine 22 buçuk milyon liraya kadar kaynak aktaracağız. Yeşil büyümeye katkı sağlayacak yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için yeni teknoloji platformları oluşturacağız ve platform başına 300 milyon liraya kadar destek olacağız. Projenin bakanlık ayağında da teknik yardım ve kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında 25 milyon dolarlık bütçeyi yöneteceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, yakın dönemde de Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları’nın hayata geçirileceğini, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını önceliklendirerek güçlü şekilde teşvik edeceklerini ifade etti.

Paylaş