​​Ulusal Su Kurulu kuruldu

​​Ulusal Su Kurulu kuruldu

​​Türkiye’nin su kaynaklarının korunmasına yönelik Ulusal Su Kurulu kuruldu.

Su kaynaklarını koruma-kullanma dengesi gözetilerek verimli kullanılmasını amaçlayan Ulusal Su Kurulu, su politikalarını sürdürülebilir yapıya kavuşturmaya, su tahsisinde arz talep dengesini sağlamaya, su kaynaklarını daha etkin bir şekilde korumaya ve geliştirmeye, uygulamaları  ve yatırımları daha sıkı bir şekilde takip etmeye yönelik çeşitli çalışmalar yürütecek.

Kurul aynı zamanda, kentlerde ve kırsalda su-gıda-enerji-ekosistem ilişkisini temel alan su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejilerin oluşturulmasına da öncülük edecek. Kurul, su yönetiminde etkin koordinasyon ve bütüncül yaklaşımın garanti altına alınması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunacak.

Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında oluşturulan kurul, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı’ndan oluşacak.

Ulusal Su Kurulu’nun kurulmasına yönelik konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin su kaynakları konusunda karşı karşıya bulunduğu risklerin krize dönüşmeden harekete geçilmesi gerektiğini belirterek “Gerekli tedbirler alınmazsa 2030 yılında bu oranın bin metreküpün altına düşeceği ve Türkiye’nin su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına gireceği öngörülüyor. Bu nedenle suya vefa göstermezsek veda edeceğimizin bütün milletimiz tarafından bilinmesi gerekiyor” dedi.

Yumaklı, “Ulusal Su Kurulu’nun kurulmasıyla ülkemizin su yönetimi alanındaki güçlü duruşunun pekiştirilerek su kaynaklarımızın korunmasına yönelik çok önemli bir adım atılmış oldu. Tüm paydaşlarımızı su kaynaklarımızı korumak için bu seferberliğe katkı sağlamaya ve geleceğimiz için el ele vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

Paylaş