Yapay zekâ iklim değişikliğiyle mücadelede bir fırsat mı yoksa tehdit mi?

Yapay zekâ iklim değişikliğiyle mücadelede bir fırsat mı yoksa tehdit mi?

Alessio Terzi, yapay zekânın iklim eylemi karşıtı mı yoksa iklim değişikliğiyle mücadelede faydalı bir araç mı olduğu sorusuna yanıt arıyor.

Yapay zekânın (AI) yükselişini çevreleyen tekno-iyimserlik ortada. Bununla birlikte, düzenli olarak yaptığım gibi, sürdürülebilirlik yüksek lisans öğrencilerinden oluşan bir sınıfa girin ve insanlığın acil sosyal ve çevresel zorlukları için sınırlı somut artıları olan, büyük ölçüde enerji yoğun bir Silikon Vadisi oyuncağı olarak algılanan şeye karşı şikâyet sesleri duyacaksınız.

Veri merkezlerinin 2026 yılına kadar Japonya kadar elektrik tüketebileceğine ve küresel olarak 2027 yılına kadar İngiltere’nin tatlı su kullanımının yarısına ihtiyaç duyabileceğine dair son raporlar bu endişeye kanıt sunuyor. Sonuç olarak, Almanya, Çin, İrlanda ve Singapur dahil olmak üzere birçok bölge, yeni sunucu çiftliklerinde kısıtlamalar yapmayı düşünüyor.

Eski bir Fransız bakan, internete erişimin karneye bağlanmasını önerecek kadar ileri gitti. İklim eylemini önemsiyorsanız, yapay zekâ karşıtı olmalı mısınız? İki husus bu soruyu cevaplamaya yardımcı olabilir. İlk olarak, genel amaçlı bir teknoloji olarak yapay zekânın gerçek vaadinin, tüm çıkmazlarımıza acil bir çözüm sunmakta değil, çevresel sürdürülebilirlik alanı da dahil olmak üzere teknolojik ilerlemeyi hızlandırmakta yattığını kabul etmek önemlidir. İklim bağlamında, yapay zekânın ilk uygulamaları potansiyelini göstermeye başladı bile.

Örneğin, hava yolculuğunu daha yakıt verimli hâle getirmek, daha hızlı elektrikli piller geliştirmek veya yeşil geçiş için gerekli olan ancak genellikle önemli çevresel ve etik kaygılarla ilişkilendirilen kritik hammaddelere olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olmak. Son zamanlarda yapay zekâ, güvenli füzyon enerjisi kullanımına giden uzun yolda önemli bir adımı temsil eden plazma muhafazasıyla ilgili çok önemli bir engelin çözülmesine yardımcı oldu.

Yapay zekâ, iklim adaptasyonuna da yardımcı olabilir. Zoonotik hastalıkların yayılmasının iklim değişikliğinden kaynaklanan çok önemli bir risk olduğunu ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak için yapay zekânın kullanıldığını düşünün. Ya da aşırı hava olaylarının daha sık hâle geleceğini, yapay zekânın hava tahminlerini iyileştirmeye yardımcı olarak hayat kurtaran erken uyarılara izin vereceğini… İkinci temel husus enerji kullanımı ile ilgilidir.

Birçok ulusal karbonsuzlaştırma stratejisi, enerji tüketimini azaltma planlarını içerir. Bununla birlikte, enerji iktisatçısı Roger Fouquet ile yakın tarihli bir makalede tartıştığım gibi, enerji farkındalığı, inovasyonu teşvik etme zorunluluğuna karşı karbondan arındırma stratejilerinde her zaman küçük bir rol oynayacaktı. Tarih bir rehber ise, enerji tüketimindeki düşüşlerin çok nadir, kısa ömürlü olduğunu ve nadiren tasarım gereği gerçekleştiğini belirtmekte fayda var.

Bu gerçeğe paralel olarak, Uluslararası Enerji Ajansı, 2050 yılına kadar net sıfıra yönelik yol haritasında farkındalığın CO2 azaltımına yalnızca yüzde sekiz katkıda bulunmasını bekliyor. İnovasyon, ekonomik faaliyeti iklim değişikliği ve çevresel bozulmadan kalıcı olarak ayırmanın tek güvenilir yolunu sunar. Yapay zekânın enerji kullanımındaki kısa vadeli artış ile inovasyondaki orta vadeli artış arasındaki ödünleşimleri değerlendirirken, bu unsur dikkate alınmalıdır. Yapay zekâ devriminin ilk aşamalarındayız, bu da teknolojiye hâlâ ince ayar yapıldığı anlamına geliyor.

Şu anda net teşvikler belirlenirse, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, daha verimli modellere öncelik vermek veya soğutma ihtiyaçlarını en aza indirmek için inovasyon da tasarlanacaktır. Gerçekten de, OpenAI’nin ChatGPT’sindeki bir komut, bir Google aramasının 10 katı elektriğe ihtiyaç duyarken, ChatGPT-3’e benzer büyük bir dil modelini çok daha düşük emisyonlarla oluşturmanın mümkün olduğu gösterilmiştir. Bu da bizi düzenlemenin önemine getiriyor.

Veri merkezlerinin inşasına yönelik doğrudan yasakları tercih etmek yerine, yapay zekâ inovasyonunu yalnızca ticari olarak uygulanabilir değil, aynı zamanda sürdürülebilirlikle uyumlu çözümlere yönlendirmek için net teşvik yapıları oluşturulmalıdır. Bu, yapay zekâ şirketleri için net çevresel raporlama gereklilikleriyle başlayabilir ve yeni veri merkezleri için yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını gerektiren mevzuata kadar uzanabilir.

Sorunun farkında olan teknoloji devleri, veri merkezlerinin verimliliğini artırmak için yapay zekâya yöneliyor veya 2030 yılına kadar karbon nötr hâle getirme sözü veriyor. Bunu yapmak için teknoloji şirketleri, nükleer, jeotermal, güneş ve piller gibi enerji şirketleriyle stratejik ortaklıklar geliştiriyor. Ancak gönüllü önlemler düzenleme ile tamamlanmalıdır. Hem ABD hem de AB’nin son yasa tasarılarında düşündüğü bir şey.

Elektrifikasyonun her zaman yeşil geçişin çok önemli bir bileşeni olması bekleniyordu ve bu nedenle fosil yakıtlar aşamalı olarak kullanımdan kaldırıldıkça elektrik talebinin kaçınılmaz olarak artması bekleniyordu. Ancak mevcut çıkmazın bir kısmı, veri merkezi inşa etmenin bir yıl kadar kısa ve yenilenebilir enerji tesisleri inşa etmenin beş yıla kadar sürebileceği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu uyumsuzluk, yapay zekânın iklim maliyetini ağırlaştırıyor ve çoğu durumda zayıf düzenlemenin bir sonucu.

İklim açısından bakıldığında, yapay zekâ ne yüceltilmeli ne de kötülenmelidir. Tek başına gerekli güneş ve rüzgâr kapasitelerini kuramaz, döngüsel bir ekonomiyi teşvik edemez veya bozulmuş ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği eski hâline getiremez. Bu zorluklar, yaşam standartları, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik arasındaki dengelerde gezinen tüketicilerin, işletmelerin ve hükümetlerin harekete geçmesini gerektiriyor. Ancak yapay zekâ, bu kötü sorunlara bir çözüm bulmada insan yaratıcılığını artırabilir.

 

 

Paylaş