,

2022 sera gazı emisyon verileri açıklandı

2022 sera gazı emisyon verileri açıklandı

2022’de sera gazı emisyonlarının sektörel dağılımında enerji sektörü başı çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1990-2022 yıllarını kapsayan sera gazı emisyonu envanteri sonuçlarını açıkladı. 2022 yılında toplam sera gazı emisyonu, bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı. Kişi başına düşen toplam sera gazı emisyonu, 1990’da 4,1 ton CO2 eşdeğeri, 2021’de 6,8 ton CO2 eşdeğeri ve 2022’de 6,6 ton CO2 eşdeğeri olarak kaydedildi.

Sera gazı kaynağına bakıldığında enerji kaynaklı emisyonlar yüzde 71,8’lik payla ilk sırada yer aldı. Enerji kaynaklı emisyonlar 1990 yılına göre yüzde 179,8 artış göstererek 2022’de 400,6 Mt CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı. Enerji sektörü kaynaklı emisyonlar bir önceki yıla göreyüzde 1,4’lük bir azalma gösterdi.

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektörü, yüzde 12,5’lik payla ikinci sırada yer aldı. Sektörün emisyonları, 1990 yılına göre yüzde 208,1 artış göstermesine rağmen 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 6,4 azalarak 69,9 Mt CO2 eşdeğeri olarak belirlendi.

Tarım sektörü yüzde 12,8’lik payla üçüncü sırada yer alırken, bu sektördeki emisyonlar 2022’de 71,5 Mt CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı. Sektörün sera gazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 37,9 artmasına rağmen, bir önceki yıla göre yüzde 5,1 azaldı.

Atık sektörü ise toplam emisyonların yüzde 2,9’unu oluşturdu ve 2022’de 16,3 Mt CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları, 1990 yılına göre yüzde 57,7 ve bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artış gösterdi.

2022’de toplam CO2 emisyonlarının yüzde 86,6’sı enerji sektöründen kaynaklandı. Elektrik ve ısı üretimi, bu emisyonların yüzde 32,6’sını oluşturdu. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektörü yüzde 13,1 paya sahipken, emisyonların yüzde 0,3’ü tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

CH4 (metan) emisyonlarının yüzde 60,5’i tarım, yüzde 19,9’u enerji, yüzde 19,6’sı atık ve yüzde 0,02’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı. N2O (dinitrojen oksit) emisyonlarının ise yüzde 77,9’u tarım, yüzde 11,2’si enerji, yüzde 6,2’si atık ve yüzde 4,6’sı endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektörlerinden kaynaklı gerçekleşti.

 

Paylaş