İSO Sanayide Sürdürülebilirlik Eğilimi Araştırması yayımlandı

İSO Sanayide Sürdürülebilirlik Eğilimi Araştırması yayımlandı

İSO ve Ipsos iş birliğiyle hazırlanan araştırma, sanayi kurumlarının sürdürülebilirlik konusundaki mevcut durum ve yaklaşımlarını inceliyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Ipsos Araştırma ve Danışmanlık Şirketi A.Ş. iş birliği ile hazırlanan İSO Sanayide Sürdürülebilirlik Eğilimi Araştırması, Türkiye genelinde 717 sanayi firması ile gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez sanayinin geneline yönelik olarak yapılan araştırmada, sürdürülebilirlik alanında sanayi firmalarının farkındalık, yaklaşım ve uygulama düzeyleri değerlendirildi.

Türkiye genelinde sanayi firmalarının sürdürülebilirlik konusunda 100 üzerinden yapılan puanlamayla en yüksek skora ulaştığı alan 48,97 ile ‘Farkındalık’ oldu. Firmaların ‘Yaklaşım’ alanındaki skorları 34,27, ‘Uygulama Skorları’ ise 18,19 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 58’i Paris İklim Anlaşması hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtirken, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 42 seviyesinde kaldı.

Araştırma, Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının sadece yüzde 13’ünün karbon ayak izini hesapladığını ve sürdürülebilirlik konusunda kamuya açık rapor yayımlayan firmaların oranının yüzde 6 olduğunu ortaya koydu.

Sürdürülebilirlik uygulamalarında finansman desteğine ihtiyaç duyuluyor

Araştırmaya katılan firmalar, sürdürülebilirlik uygulamaları için en çok teşvik ve finansman desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Türkiye genelinde sürdürülebilirlik projelerinin finansmanı için sürdürülebilir finans ürün ve hizmetlerini kullanan firmaların oranı ise 10’da 2 ile sınırlı kaldı.

Araştırma, Türkiye’deki sanayi firmalarının sürdürülebilirlik konusunda yasal düzenlemeler ve yönetmeliklerin en önemli etken olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegrasyonu konusunda henüz başlangıç aşamasında olunmasına rağmen, sanayi firmalarının çoğu sürdürülebilirlik konusunu firma vizyonunun önemli bir parçası olarak görüyor.

Araştırma sonunda elde edilen bulgular, İSO üyesi sanayi firmalarını sürdürülebilirlik alanında desteklemek üzere gerçekleştireceği gelecek dönem çalışmalarına yön verecek.

“Sürdürülebilir üretim yaklaşımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Türkiye’de ilk kez yayımlanan araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan “İstanbul Sanayi Odası (İSO) olarak yıllardır sanayinin ve sanayicinin gelecek vizyon ve perspektifinin oluşmasına, öngörü yapabilmelerine katkı sunmak adına pek çok araştırma çalışması yürütüyor ve raporlar hazırlıyoruz. İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması İstanbul Sanayi Odası Türkiye PMI İmalat Sanayi Raporu, Sektörel İmalat PMI Raporu, Türkiye İhracat İklimi Endeksi bunlardan bazıları. Şimdi bu araştırmalarımıza Türkiye’de ilk kez yapılan ‘İSO Sanayide Sürdürülebilirlik Eğilimi Araştırması’nı ekliyoruz. Eminim yıllık periyotlarla tekrarlayacağımız bu araştırmamız da ekonomi kamuoyu ve sanayi dünyamız tarafından heyecanla takip edilecek ve özellikle ülkemizin sürdürülebilirlik vizyonuna, sanayimizin bu konudaki performansına önemli bir destek ve katkı yapacak” ifadelerini kullandı.

Bahçıvan “Yatırımlar için ihtiyaç duyulan finansmana erişim kritik bir unsur. Türkiye’deki sanayi firmalarının sürdürülebilirlik konusunda aksiyonlarını hızlandırması açısından yasal düzenlemeler ise etkili bir araç olarak öne çıkıyor. Çok taraflı bakış açısı ve iş birliklerinin her zamankinden daha önemli olduğu bu dönüşüm sürecinde İSO olarak çevresel ve sosyal unsurların üretimin merkezinde yer aldığı ‘sürdürülebilir üretim’ yaklaşımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemiz sanayisini desteklemeye devam edeceğiz.”

“Firmaların sürdürülebilirlik vizyonlarını güçlendirmeleri, rekabet avantajı elde etmelerini sağlayacak”

Ipsos CCO & Türkiye ESG Lideri Yasemin Özen Gürelli de bu değerli araştırmaya ilişkin “2024 Sanayide Sürdürülebilirlik Eğilimi Araştırması sonuçları, Türkiye’deki sanayi firmalarının sürdürülebilirliği firma vizyonlarının kritik bir parçası olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Araştırma, firmaların büyük bir kısmının sürdürülebilirliği önemli bir hedef olarak belirlediğini ancak entegrasyon derinliğinin firmadan firmaya değişiklik gösterdiğini göstermektedir. Özellikle sürdürülebilirlik birimi ve yöneticisi bulunan firmaların bu alanda daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Çalışanların yarısından çoğu, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanın üst yönetimin sorumluluğunda olduğunu düşünmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Gürelli “Bununla birlikte, Paris İklim Anlaşması ve Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi dışında sürdürülebilirlik konularında bilgi seviyesinin düşük olması dikkat çekmektedir. Firmaların büyük bir kısmının sürdürülebilirlik hedefi belirlememesi ve özellikle ekonomik hedeflere odaklanması, bu alanda daha fazla çalışılması gerektiğini göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre, sürdürülebilirliğin iş stratejilerine tam entegrasyonu, üst yönetim için sürdürülebilirlik eğitimi, sürdürülebilirlik birimi ve yöneticisi oluşturulması, paydaş katılımının artırılması, sürdürülebilirlik raporlamasının geliştirilmesi ve sürdürülebilir finansman kullanımının teşvik edilmesi önerilmektedir. Bu öneriler, firmaların sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirerek rekabet avantajı elde etmelerini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Araştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.

Paylaş