,

AB ağır vasıtaların emisyonlarını azaltmaya hazırlanıyor

AB ağır vasıtaların emisyonlarını azaltmaya hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu, ağır vasıtalar ve şehir içi ulaşımda kullanılan otobüslere yönelik yeni bir teklif sundu.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olarak ulaşım sektöründe de yeni düzenlemelere gidiyor. Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların karbon emisyonlarının 2040’a kadar yüzde 90 oranında düşürülmesi ve tüm yeni şehir içi otobüslerin 2030’dan itibaren sıfır emisyona sahip olmasını şart koşan teklifi sundu.

Yasa teklifiyle, ulaşım sektörünü Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu hale getirmek ve ithal fosil yakıtlara olan talebi azaltmak amaçlanıyor.

Teklifin onaylanması halinde, ağır vasıtaların karbon emisyonlarının 2030’a kadar yüzde 45, 2035’e kadar yüzde 65 ve 2040’a kadar yüzde 90 oranında düşürülmesi hedeflenecek. Avrupa ülkelerinde şehir içlerinde faaliyet gösteren tüm yeni otobüsler ise 2030’dan itibaren sıfır emisyonlu olacak.

Toplam AB sera gazı emisyonlarının yüzde 6’sı ve karayolu taşımacılığından kaynaklanan emisyonların yüzde 25’i ağır vasıtalar ile otobüslerden kaynaklanıyor.

Başta nakliye olmak üzere ağır vasıtaların emisyonları, COVID-19 salgınının başladığı 2020 yılı hariç, 2014 yılından bu yana her yıl artıyor ve karayolu taşımacılığında talebin daha da artacağı beklentisi acilen harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor.

AB’deki ağır vasıtların büyük çoğunluğu şu anda içten yanmalı motorla ve büyük ölçüde dizel gibi ithal fosil yakıtlarla çalışıyor. Bu durum, AB de enerji bağımlı oluştururken enerji piyasalarının da oynaklığına neden oluyor.

Yasa teklifinin hayata geçirilmesi için yatırımların, sıfır emisyonlu araçlar ile şarj ve yakıt istasyonu altyapısına yönlendirilmesi gerekiyor. Komisyon, ağır vasıtaların yeşil dönüşümünü desteklemek ve gerekli şarj altyapısını geliştirmek için Alternatif Yakıtlar Altyapı Yönetmeliği’ni sunmuştu. Yönetmelik kapsamında, elektrik araçların şarjı için her 60 kilometrede bir ve hidrojen yakıt ikmali için her 150 kilometrede bir olmak üzere otoyollarda düzenli aralıklarla şarj ve yakıt doldurma noktaları kurulması önerilmişti.

Ağır vasıtalara ve otobüslere yönelik düzenleme, Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından müzakere edilecek. Mutabakat sağlanması halinde düzenleme onaylanarak hayata geçirilecek.

2035’ten itibaren AB’de yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışı yasaklan

AB Parlamentosu, “Fit for 55” (55’e Uyum) paketinin bir parçası olan yeni binek otomobiller ve hafif ticari araçlar için karbondioksit emisyon azaltma hedeflerini 14 Şubat 2023’te onayladı.

340 lehte, 279 aleyhte ve 21 çekimser oyla Avrupa Parlamentosu Üyeleri, AB’nin artan iklim hedefi doğrultusunda yeni otomobiller ve minibüsler için revize edilmiş karbondioksit emisyon performans standartları hakkında Avrupa Konseyi ile varılan anlaşmayı onayladılar.

Yeni mevzuat, 2035’te yeni binek otomobiller ve hafif ticari araçlar için sıfır CO2 emisyonuna giden yolu ortaya koyarken 2030 emisyon azaltma ara-hedefleri ise otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için yüzde 50 olarak belirlendi.

Ayrıca Komisyon, 2025 yılına kadar AB pazarında satılan otomobillerin ve kamyonetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca karbondioksit emisyonlarına ilişkin verileri değerlendirmek ve raporlamak için bir metodoloji de sunacak.

Bundan sonraki aşamalarda metnin Konsey tarafından resmi olarak onaylanması ve AB Resmi Gazetesinde yayınlanması bekleniyor.

 

Paylaş