AB, ekosistemlerin iyileştirilmesi için tarım ve orman politikalarında değişiklik öngören yasayı onayladı

AB, ekosistemlerin iyileştirilmesi için tarım ve orman politikalarında değişiklik öngören yasayı onayladı

Avrupa Parlamentosu, onayladığı yasa ile 2030’a kadar kötü durumdaki kara ve deniz alanlarının en az %30’unun iyileştirilmesini hedefliyor.

Yeni yasa, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerindeki ihtiyaç duyulan ekosistemleri iyileştirmeyi, AB’nin iklim ve biyoçeşitlilik hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamayı ve gıda güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yasa doğrultusunda, üye ülkelerin 2030 yılına kadar kötü durumdaki habitatların %30’unu, 2040 yılına kadar %60’ını ve 2050 yılına kadar ise %90’ını iyileştirmeleri gerekiyor.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, AB ülkelerinin belirlenen hedeflere ulaşmak için ulusal restorasyon planlarını hazırlamaları bekleniyor.

Yasa kapsamında orman ekosistemlerinde olumlu bir eğilim yaratması için ilave üç milyar ağaç dikilmesi de planlanıyor. Üye devletler ayrıca en az 25.000 km uzunluğundaki nehirleri serbest akışa sahip hale getirecek ve ulusal düzeyde kentsel yeşil alan ve ağaç örtüsünde net bir kayıp olmamasını sağlayacak.

Tarım ekosistemlerinde biyoçeşitliliği artırmak için ise AB ülkeleri; çayır güvesi endeksi, yüksek çeşitlilik barındıran tarım arazilerinin payı ve tarım arazisi mineral topraklarındaki organik karbon stoğu olmak üzere üç göstergeye odaklanılacak.

Kurutulmuş turbalık alanların restore edilmesi, tarım sektöründeki emisyonları azaltmanın en uygun maliyetli yollarından biri olarak kabul ediliyor. Bu doğrultuda, AB ülkeleri 2030 yılına kadar kurutulmuş turbalık alanların en az %30’unu, 2040 yılına kadar %40’ını ve 2050 yılına kadar ise %50’sini eski haline getirmeyi hedefliyor. Yeniden sulama süreci çiftçiler ve özel arazi sahipleri için gönüllü olarak gerçekleştirilecek.

Ancak belirlenen tarımsal ekosistem hedefleri, beklenmedik olaylar veya acil durumlar nedeniyle AB’nin gıda tedarikini tehlikeye sokacak şekilde olumsuz etkilenmesi durumunda Avrupa Parlamentosu’nun talebi doğrultusunda askıya alınabilecek. Düzenleme AB Resmî Gazetesi’nde yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

 

 

 

Paylaş