,

AB, karbon giderme sertifikasyonunu devreye sokuyor

AB, karbon giderme sertifikasyonunu devreye sokuyor

Avrupa Komisyonu, net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için kamu ve özel sektörü karbonsuzlaşmaya teşvik edecek bir plan üzerine çalışıyor.

Doğal karbon döngüsünün bir parçası olarak karbon giderimi başta ormanlar, toprak ve okyanuslar olmak üzere doğa tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak karbondioksitin atmosferden uzaklaşarak bitkide veya toprakta depolandığı bu doğal süreç, yeniden ağaçlandırma ya da karbon çiftçiliği yöntemleriyle de teşvik edilebiliyor.

EURACTIV’in haberine göre, Avrupa Komisyonu karbon giderme sertifikasyon programı oluşturmaya yönelik bir yasa teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Taslak metne göre, Avrupa Birliği’nin (AB) halihazırdaki yol planıyla net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için gereken ve birkaç yüz milyon tona ulaşan karbon azaltımını gerçekleştirebilmesi mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla sunulacak yasa teklifi, kamu kurumlarını ve işletmeleri uzun vadeli ve takip edilebilir bir program kapsamında karbon giderimine teşvik etmeyi amaçlıyor. Yasa teklifinde, faaliyetlerinin çevre üzerinde nötr veya pozitif etkiye sahip olduğunu belgeleyen kurum ve kuruluşların karbon giderimi sertifikası almaya hak kazanması planlanıyor.

Teklif, karbon giderimi projelerine finansman sağlanmasında karşılaşılabilecek zorluklara da dikkat çekiyor. Taslak metninde finansmanın nereden sağlanabileceği belirtilmiyor ancak gönüllü karbon piyasaları ve kamu fonları da dahil olmak üzere bir dizi kaynak için kapıyı açık bırakıyor. Benzer şekilde sertifikaların nasıl kullanılabileceği de belirtilmiyor. Bu da şirketlerin karbon giderimi sertifikaları satın alarak kendi emisyonlarını tazmin edebileceği endişesine yol açıyor.

Almanya hükümet destek paketine ısı pompalarını da ekleyecek

Öte yandan Almanya ise, ısıtmada fosil kaynaklara alternatif sunan ısı pompalarının kullanımını yaygınlaştırmak için sübvansiyon sağlamayı planlıyor.

Kullanımı giderek yaygınlaşan bir yeşil ısıtma teknolojisi olarak ön plana çıkan ısı pompaları, ortam ısısını artırmak için elektrik kullanıyor ve ısıtma, soğutma ve sıcak su kullanımını tek cihazda toplayarak diğer ısı kaynaklarına göre yüksek enerji tasarrufu sağlıyor.

Isıtmadaki yenilenebilir enerji payı yüzde 15 olan Almanya, 2024 ile 2030 arasında yılda 500.000 adet, yani altı yılda toplam altı milyon ısı pompası kurulumunun gerçekleştirilmesini hedefliyor. Belirlenen hedef doğrultusunda Almanya, ısı pompalarının yaygınlaşması için, gaz ve elektrik faturalarına gelecek hükümet destek paketine ısı pompaları için özel bir hüküm eklemeyi planlıyor.

Isı pompasına geçiş yapan haneler, önceki yıllara göre daha fazla elektrik tüketirken, daha yüksek verimliliklerine rağmen gaza yönelik destek paketinden yararlanamıyordu.

Hükümetin enerji faturası desteğinin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin ayrıntılar, bakanlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle henüz bilinmiyor. Ancak ısı pompalarının pakete dahil edileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bölgesel ısıtmada yüzde 15’lik yenilenebilir enerji payıyla Almanya, İskandinav komşularının çok gerisinde kalıyor. 2018 verilerine göre, ülkedeki ısıtma enerjisinin yüzde 41’ini gaz, yüzde 30’unu kömür oluşturuyor. Fosil yakıtların bölgesel ısıtmadaki payı, büyük ölçüde devlet tarafından sağlanan sübvansiyonlar sayesinde artmıştı. Ancak Ukrayna savaşından sonra doğal gazın fiyatı dört kat arttı. Dolayısıyla doğal gazla ısıtma artık büyük ölçekli ısı pompalarından, jeotermal ve termal güneş enerjisinden ve biyokütleden daha pahalı hale geldi.

Isı pompaları için hükümet destek paketine eklenecek özel hükmün detayları önümüzdeki günlerde kesinleşecek.

 

Paylaş