Yenilenebilir Enerji (Renewable Energy)

« Back to Glossary Index

Doğal kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından sürekli olarak yenilenen enerji kaynakları kullanılarak üretilen enerjidir. Fosil yakıtlar gibi sınırlı veya tükenen kaynaklardan farklı olarak yenilenebilir enerji için kullanılan kaynaklar tükenme hızından çok daha hızlı bir şekilde kendini yenileyebilmektedir. Önemi her geçen gün artan, ekonomik ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak; güneş, rüzgâr, dalga ve gel-git enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi verilebilir.

« Index'e geri dön