Enerji Verimliliği (Energy Efficiency)

« Back to Glossary Index

Binalarda yaşam standartların ve hizmet kalitesinin, sanayi işletmelerinde üretim kalitesi ve miktarının düşmesine neden olmadan, birim ürün veya hizmet miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji verimliliği uygulamaları ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. Böylece, enerji maliyetleri ve enerji tüketiminin çevresel etkileri azaltılabilir, toplam sera gazı emisyonları düşürülebilir ve uzun vadede önemli seviyelerde ekonomik ve sosyal faydalar sağlanabilir.

 

« Index'e geri dön