AB kritik ham madde tedariki için yeni adımlar atıyor

AB kritik ham madde tedariki için yeni adımlar atıyor

Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, Kritik Ham Maddeler Yasası’nda uzlaşı sağladı.

Kritik Ham Maddeler Yasası olarak bilinen düzenleme ile Avrupa Birliği (AB), sanayinin ihtiyaç duyduğu kritik ham maddelerde dışa bağımlılığın azaltılmasını ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesini amaçlıyor.

Stratejik ve kritik ham maddeler listesinde, AB’nin yeşil ve dijital dönüşüm hedefleri ile savunma ve uzay sektörleri için kritik önemdeki teknolojilerde kullanılan madenlere yer veriliyor.

Düzenleme kapsamında kritik ham madde listesinde yer alan alüminyum stratejik ham maddeler listesine eklendi. Böylelikle stratejik ham madde sayısı 17’ye çıkarılırken, kritik ham madde sayısı ise 34 oldu.

Düzenleme ile 34 kritik ham maddenin yıllık toplam tüketiminin en az yüzde 10’unun AB’den çıkarılması ve en az yüzde 40’ının AB’de işlenmesi maddeleri korunurken, geri dönüştürülmesi gereken miktar artırılarak en az yüzde 25’e çıkarıldı.

Ayrıca AB, stratejik ham maddelerde tüketimin yüzde 65’inden fazlasının tek bir üçüncü ülkeden sağlanmaması ve tedarikin çeşitlendirilmesiyle tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksamaları önlemeyi amaçlıyor.

Öte yandan pil, hidrojen, yenilenebilir enerji, veri iletimi ve depolama ile uçak üretimi gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren büyük şirketlerin, kritik hammadde tedarik zincirlerine ilişkin risk analizini düzenli bir şekilde yapması zorunlu olacak.

Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi’nin vardığı geçici anlaşma, her iki kurum tarafından onaylandıktan ve Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

 

Paylaş