AB, Net Sıfır Sanayi Yasası ile karbonsuz iklim nötr bir geleceğe doğru ilerliyor

AB, Net Sıfır Sanayi Yasası ile karbonsuz iklim nötr bir geleceğe doğru ilerliyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi arasında Net Sıfır Sanayi Yasası üzerinde anlaşmaya varıldı.

Avrupa Birliği (AB), Net Sıfır Sanayi Yasası ile temiz teknolojilerin yerel üretim kapasitesinin artırılmasını ve AB’nin temiz teknoloji merkezi haline getirilmesini hedefliyor. Yasa ile Avrupa sanayisinin rekabetçi yapısının korunması, risklere karşı dayanıklılığının artırılması ve AB’nin 2050’de dünyanın ilk iklim nötr kıtası olması hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Üzerinde anlaşmaya varılan yasa, karbonsuzlaşmaya katkı sağlayan teknolojiler ile projelere yatırım çekmek ve desteklemek için gerekli düzenleyici koşulları oluşturacak. Bu kapsamda bürokratik prosedürlerin basitleştirilmesi ve net sıfır teknolojileri için izin süreçlerinin kısaltılaması hedefleniyor. Bununla birlikte Avrupa sürdürülebilirlik ile dayanıklılık kriterlerini karşılayan ve tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesine yardımcı olan ürünlerin pazarlara erişiminin kolaylaştırılması da hedefler arasında yer alıyor. Ayrıca net sıfır hedefi doğrultusunda gereken vasıflı iş gücünün sağlanmasıyla ilgili çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Yasa kapsamında güneş fotovoltaik (PV), kara ve deniz rüzgârı, yakıt hücreleri, elektrolizörler, bataryalar, şebeke teknolojileri ve sürdürülebilir alternatif yakıtlar gibi net-sıfır teknolojileri desteklenecek. Ayrıca net sıfır teknolojilerde kullanılan bileşenleri üreten ve karbonsuzlaştırmaya yatırım yapan çelik, kimya veya çimento gibi enerji yoğun endüstriler de stratejik projeler arasında değerlendirilerek desteklenecek.

Yasa ile 2030 yılına kadar AB’deki karbondioksit depolama sahalarında yıllık 50 milyon ton enjeksiyon kapasitesine ulaşılması hedeflenecek. AB genelinde uygulamayı kolaylaştırmak ve yatırım girişimlerini desteklemek için bilgi alışverişini teşvik edecek bir Net-Sıfır Avrupa Platformu oluşturulacak.

Net sıfır endüstri yasasının hedeflerine yönelik ilerleme; stratejik teknoloji ürünlerinde AB’nin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken üretimin %40’ına ulaşılması ve güneş fotovoltaik panelleri, rüzgâr türbinleri, bataryalar ve ısı pompaları gibi ürünlerin küresel üretime kıyasla gelişimi olmak üzere iki kriter üzerinden ölçülecek.

Paylaş