Doğal İklim Çözümleri, iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir yol sunuyor

Doğal İklim Çözümleri, iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir yol sunuyor

Doğal İklim Çözümleri projeleri iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve eşitsizlik sorunlarına karşı etkili bir mücadele yolu sunuyor.

Doğal İklim Çözümleri projeleri (Natural Climate Solutions, NCS), karbon depolamayı artırmak ve sera gazı emisyonlarını önlemek için arazinin korunmasını ve restorasyonunu amaçlıyor. Dünya Ekonomik Forumu, NCS projelerinin küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlandırılması için gereken emisyon azaltımlarının yaklaşık yüzde 30’unu sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

Ancak NCS projeleri sadece çevresel etkileri değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik etkileriyle de önem taşıyor. NCS yerel toplulukların katılımını teşvik ederek, sürdürülebilir geçim kaynaklarını destekleyerek ve dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirerek iklim değişikliğiyle etkili bir şekilde mücadelede ediyor.

Keo Seima Yaban Hayatı Koruma Alanı’nda yerel halkın katılımıyla doğa koruma projeleri gerçekleştiriliyor

Doğal yaşamın korunması, sadece uzmanların değilyerel toplulukların da ortak çabasını gerektiriyor. Kamboçya’nın Keo Seima Yaban Hayatı Koruma Alanı’nda, 20 farklı yerel topluluğun katılımıyla doğa koruma projeleri yürütülüyor.

Benzer şekilde, Meksika’nın Yucatan Yarımadası’ndaki Laguna Om projesi, yerel halkı iklim eyleminin paydaşları olarak tanımlayarak, onları her türlü faaliyetin tasarım ve uygulama sürecine aktif olarak dahil ediyor. Projenin geliştiricisi Toroto’nun Operasyonlar Müdürü Lucero Hidalgo García, bu tür hedeflerin uzun vadeli olarak gerçekleştirilebilmesinin yerel halkla uzun vadeli taahhütlerine bağlı olduğunu vurguluyor.

Karbon kredileri yerel halka ekonomik fayda sağlıyor

Karbon kredileri, çevre dostu uygulamaları hayata geçirmek için önemli araçlardan birini oluşturuyor. Birçok projede karbon kredilerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmı arazi sahiplerine aktarılıyor. Böylelikle ağaç kesimi veya tarım arazisi açmak gibi uygulamaların önüne geçilerek, yerel halka güçlü bir ekonomik teşvik sağlanıyor.

Örneğin Endonezya’da yürütülen Katingan Mentaya projesinde, hindistancevizi şekeri üretimi için kurulan işleme tesisi, bünyesindeki agro-ekoloji okulunda çiftçilere rejeneratif tarım eğitimi veriyor.

Benzer şekilde, Guatemala’daki Koruma Sahili projesi kapsamında biyoçeşitliliği korumayı ve sürdürülebilir toplumsal kalkınmayı teşvik eden 10.000’den fazla faaliyet gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında kurulan 14’ten fazla kadın kliniğinde cinsel sağlık üzerine eğitimler verilirken, genç kızlara lise eğitimlerini tamamlamaları için de burs programları sunuluyor.

Doğal iklim çözümleri sağlık, eğitim ve temel hizmetlere erişimin önünü açıyor

Proje fonlarının eğitime, sosyal ve sağlık programlarına aktarılması temiz suya erişimin artmasını, elektrik altyapısının ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini de sağlıyor. Keo Seima’da hayata geçirilen NCS sonucunda, binlerce kişi daha temiz suya, kaliteli sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim sağlayabiliyor.

Doğal İklim Çözümleri projeleri, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel sorunlarla etkili bir şekilde mücadele etmenin önemli bir yolunu temsil ediyor. Elbette, projelerin başarılı olması, yerel toplulukların aktif katılımını, ekonomik fırsatların sağlanmasını ve güvenilir bir yapılanmanın olmasını gerektiriyor.

Paylaş