,

AB plastik atık ihracatına yönelik sıkı kurallar getiriyor

AB plastik atık ihracatına yönelik sıkı kurallar getiriyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi arasında atık geri gönderimleri konusunda anlaşma sağlandı.

Her gün üretilen tonlarca atık, gezegenimizin doğal dengesini tehdit ediyor ve ekosistemlerimize ciddi zararlar veriyor. Çevresel tahribatın önlenmesinde atık yönetimi önemli bir rol oynuyor. Ancak atık yönetimi sadece atıkların toplanması ve depolanması anlamına gelmiyor; aynı zamanda atıkların azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü gibi stratejileri de içeriyor. Günümüzde atık miktarının artmasıyla birlikte, atık yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması her zamankinden daha da önemli hale geliyor. Dolayısıyla atık yönetimi konusunda güçlü politikalar ve küresel iş birliği önem kazanıyor. Nitekim Birleşmiş Milletler, 2022’de plastik kirliliğiyle mücadele etmeye yönelik ilk küresel anlaşmanın temelini atmış ve yaklaşık 200 ülkenin heyeti, plastik kirliliğiyle mücadelede küresel bir anlaşma sağlanması için müzakerelerin başlatılmasını oy birliğiyle onaylamıştı. Bu çerçevede kurulan hükümetler arası komite, 2024 yılına kadar plastik atıkların ortadan kaldırılmasına yönelik hukuki açıdan bağlayıcı olacak bir anlaşma hazırlaması konusunda bir karar da almıştı.

Dünya genelinde atık yönetimine yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirilirken Avrupa Birliği de bu alanda önemli adımlar atıyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanan düzenleme, halk sağlığı ve çevre sorunlarını önlemek amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Düzenleme kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) üyesi ülkelere yönelik plastik atık ihracatına sıkı kurallar getirilecek; gelişmekte olan ülkelere ise plastik atık ihracatı tamamen yasaklanacak.

Geri dönüşüme uygun diğer atıklar, sürdürülebilir bir şekilde işlenebilecekleri garanti edildiği takdirde, OECD dışındaki ülkelere gönderilebilecek.

Atık nakliyatını kolaylaştırmak amacıyla modern dijitalleştirilmiş prosedürler hayata geçirilecek ve belirli koşulları sağlayan tesisler için prosedürler daha kolay ve verimli hale getirilecek. Atık kaçakçılığıyla mücadelede ise daha güçlü denetim ve iş birliği sağlanacak.

Yeni düzenlemeyle, Avrupa Birliği atık yönetiminde daha sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyerek, çevresel sorunları önlemeyi ve döngüsel ekonomiyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Düzenleme resmî olarak kabul edilmesinin ardından, Resmî Gazete’de yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Paylaş