Türkiye, küresel sürdürülebilirlik raporlama standartlarını entegre etmeye hazırlanıyor

Türkiye, küresel sürdürülebilirlik raporlama standartlarını entegre etmeye hazırlanıyor

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın taslakları kamuoyunun görüşüne açıldı.

Sürdürülebilirlik kavramının iş dünyasındaki yeri ve önemi giderek artıyor. Günümüzde şirketlerin faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmeleri ve çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini dengelemeleri, küresel ve yerel düzeyde daha fazla dikkat çekiyor. Bu yeni paradigma, iş dünyasını şeffaflığı ve sorumluluğu esas alarak şekillendiriyor ve bu çerçevede sürdürülebilirlik raporlamalarının önemini artırıyor.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standards, IFRS) kuruluşunun bir parçası olan Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun (International Sustainability Standards Board, ISSB) sürdürülebilirlikle ilgili küresel bir standart oluşturmak üzere yayımladığı IFRS S1 ve IFRS S2, iş dünyasının sürdürülebilirlik eksenindeki dönüşümünde  sermaye piyasaları için tek ve küresel bir temel sunuyor. 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek standartlar, finansal raporlama ile sürdürülebilirlik raporlamasını birleştirerek şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri denetlenebilir bir şekilde sunmasına olanak sağlıyor.

Standartlar, finansal piyasalar için küresel karşılaştırılabilirliği sağlamanın yolunu açıyor ve ülkelerin kamu politikalarına veya daha geniş paydaş ihtiyaçlarına uyum sağlamak adına gerekirse ilave hükümler geliştirmelerine olanak tanıyor.

Türkiye, bu küresel değişime uyum sağlayarak ISSB ile yaptığı anlaşma doğrultusunda söz konusu standartları mevzuata kazandırmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin ISSB standartlarına uyum sağlaması, şirketlerin daha şeffaf ve sorumlu bir anlayışla yönetilmesini sağlamanın yanında, Türkiye’nin uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik performansını değerlendirmesine olanak tanıyarak küresel rekabet avantajı elde etmesine de katkı sağlayacak.

Yayımlanmak üzere son aşamaya getirilen standartların Türkçe metinleri, tüm paydaşların görüşlerine başvurulması amacıyla 11 Aralık 2023 tarihine kadar kamuoyunun görüşlerine açık olacak. Söz konusu taslak metinler hakkındaki görüşler, elektronik ortamda surdurulebilirlik@kgk.gov.tr adresine bildirilebilecek.

Yeni standartlar neleri içeriyor?

Yayımlanan standartlar, yatırımcıların daha iyi kararlar alabilmeleri için gerekli bilgilerin sunulmasını hedefliyor. Özellikle, iklimle ilgili özel açıklamaları içeren IFRS S2, İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü’nün (TCFD) tavsiyelerine dayanıyor ve şirketlerin sürdürülebilirlik açıklamalarını aşamalı olarak uygulamalarını sağlıyor.

ISSB’nin yeni standartları şu temel prensipler üzerine inşa ediliyor:

  1. Şirketlerin ve yatırımcıların sürdürülebilirlik açıklamalarını tek ve küresel bir standart üzerinde yapmalarını sağlıyor. Ülkeler, bu temel üzerine kendi zorunluluklarını ekleyebiliyor.
  2. Sermaye piyasalarına odaklanarak, yatırımcılar için önemli ve karar vermelerine yardımcı olacak bilgilerin sunulmasını zorunlu kılıyor.
  3. Daha önceki sürdürülebilirlik açıklamalarını birleştirerek şirketlere kolaylık sağlıyor ve açıklama karmaşasını azaltıyor.
  4. Birden fazla ülkenin mevzuatına tabi olan şirketler için mükerrer raporlamanın azaltılmasına yardımcı oluyor.
  5. Şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları nasıl yönettiklerini aktarmalarına yardımcı oluyor.
  6. Bilgilerin finansal tablolarla birlikte sunulmasını ve muhasebe standartlarıyla uyumlu olmasını sağlıyor.

 

 

Paylaş
1 Responses
  1. […] Standartlar, TSRS S1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler ve TSRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar başlıkları altında detaylandırıldı. Uluslararası alanda geçerliliği sağlamak adına TSRS S1 ve TSRS 2, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından belirlenen IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information ve IFRS S2 Climate-related Disclosures standartlarından türetilmiş ve Kasım 2023’te kamuoyu görüşüne açılmıştı. […]

Yorumlara kapalı.