IFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları yayımlandı

IFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları yayımlandı

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu, sürdürülebilirlikle ilgili küresel bir standart oluşturmak üzere tasarladığı IFRS S1 ve S2’yi yayımladı.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) kuruluşunun bir parçası olan Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (International Sustainability Standards Board, ISSB) tarafından yayımlanan yeni standartlar, şirketlerin ve yatırımcıların sürdürülebilirlik konusundaki açıklamalarını sermaye piyasaları için tek ve küresel bir temelde sunmalarına olanak tanıyacak.

S1 kısa, orta veya uzun vadede nakit akışlarını, finansman erişimini veya sermaye maliyetini makul ölçüde etkilemesi beklenebilecek sürdürülebilirlikle ilgili tüm riskler ve fırsatlar hakkında bilgileri kapsıyor. S1 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanan S2 ise şirketlerin iklimle ilgili fiziksel risklerini, geçiş risklerini ve bunların düşük karbon ekonomisine geçiş üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin bildirimleri içeriyor.

İklimle Bağlantılı Mali Bildirimler Görev Gücü (Task Force on Climate Related Financial Disclosures -TCFD) ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun (Sustainability Accounting Standards Board-SASB) çalışmalarından yararlanılarak hazırlanan standartlar yönetişim, strateji, risk yönetimi, ölçütler ve hedefler başlıkları altında yapılandırılıyor.

1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek standartlar, finansal raporlama ile sürdürülebilirlik raporlamasını birleştirerek şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri denetlenebilir bir şekilde sunmasını sağlayacak. Standartlar yürürlüğe girdikten sonra ISSB’nin standartları uygulayan şirketlere destek vermek amacıyla “Geçiş Uygulama Grubu”( Transition Implementation Group) oluşturacağı açıklandı.

ISSB standartları ülkelerin kendi iç hukukları çerçevesinde zorunlu veya gönüllü olarak uygulanabilecek. Türkiye’de ise söz konusu standartlar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından mevzuata eklenecek.

S1 ve S2 ile, finansal piyasalar için küresel karşılaştırılabilirliğin mümkün kılınması ve ülkelerin kamu politikalarına veya daha geniş paydaş ihtiyaçlarına yönelik olarak gerekirse ilave hükümler geliştirmelerine olanak tanınması amaçlanıyor.

 

Paylaş
5 Responses

Yorumlara kapalı.