AB zorla çalıştırma ile üretilen ürünleri yasaklıyor

AB zorla çalıştırma ile üretilen ürünleri yasaklıyor

Düzenleme, AB içinde ve dışında işçilerin zorla çalıştırılmasıyla üretilen ürünlerin tamamını kapsayacak.

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun üzerinde uzlaşı sağladığı düzenleme kapsamında, işçilerin zorla çalıştırılmasıyla üretilen herhangi bir ürünün AB pazarında piyasaya sürülmesi veya AB pazarından ihraç edilmesi yasaklanacak.

Düzenlemenin uygulanmasını kolaylaştırmak için Komisyon, zorla çalıştırma hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization, ILO) gibi uluslararası kuruluşların raporlarını içeren doğrulanabilir ve düzenli olarak güncellenen bilgiler içeren bir veri tabanı oluşturacak. Oluşturulacak veri tabanı ile Komisyon ve ulusal yetkili makamların düzenlemenin olası ihlallerini değerlendirmelerine destek olması amaçlanacak.

Komisyon ve ulusal yetkili makamların düzenlemenin ihlal edilme olasılığını değerlendirirken uygulayacakları kriterler;

  • Şüpheli zorla çalıştırmanın ölçeği ve devlet tarafından zorla çalıştırmanın söz konusu olup olmadığı,
  • AB pazarında bulunan veya piyasaya sürülen ürünlerin miktarı veya hacmi,
  • Ürünün zorla çalıştırma ile üretilmiş olması muhtemel parçalarının nihai ürün içindeki payı,
  • Firmaların tedarik zincirlerindeki şüpheli zorla çalıştırma risklerine olan yakınlığı ve bu riskleri ele alma konusundaki etkileri şeklinde sıralanıyor.

Zorla çalıştırma ile üretilen bir ürünü yasaklama, geri çekme ve imha etme kararı, soruşturmayı yürüten makam tarafından alınacak. Ulusal bir makam tarafından alınan karar, karşılıklı tanıma ilkesi temelinde diğer tüm üye devletlerde de geçerli olacak.

Zorla çalıştırma ile üretilen kritik ürünlerin tedarik riskleri durumunda yetkili makam, ürünün imha edilmesi yerine, ilgili firmanın operasyonlarında veya ilgili tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmanın sonlandırıldığını kanıtlayana kadar ürünü elinde tutabilecek.

Düzenleme kapsamında, ihlal tespit edilen ürün parçasının değiştirilebilir olması halinde, imha sadece ilgili parça için geçerli olacak.

AB dışı ülkelerde düzenlemeye yönelik soruşturmaları Komisyon yürütecek. Riskler bir üye devletin topraklarında ise, o üye devletin yetkili makamı soruşturmaları yürütecek.

Komisyon, ekonomik operatörler ve yetkili makamlar için bu düzenlemenin gerekliliklerine uyum sağlamalarına yardımcı olacak kılavuzlar yayımlayacak. Bu kılavuzlar, zorla çalıştırmanın farklı türlerinin sona erdirilmesi için uygulamaları da içerecek.

Düzenleme, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

 

Paylaş