Uluslararası Standartlar Örgütü, ISO 59004’ü yayımladı

Uluslararası Standartlar Örgütü, ISO 59004’ü yayımladı

ISO 59000 standartlarının bir parçasını oluşturan ISO59004, döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization, ISO) tarafından yayımlanan ISO 59004, döngüsel ekonomiye ilişkin anahtar terimlerin ve kavramların tanımlanması, temel ilkelerin açıklanması ve döngüsel ekonomi için bir vizyonun ortaya konması için rehberlik sağlıyor.

ISO 59004, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunarak, kaynakların döngüsel kullanımını desteklemeyi amaçlıyor.

ISO 59004 standardını benimseyen şirketler;

  • Daha sürdürülebilir çözümler sunabilecek,
  • Gönüllü ve yasal yükümlülüklerin daha etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayabilecek,
  • İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum sağlama konularına katkıda bulunabilecek,
  • Kaynak kıtlığı ve diğer çevresel, sosyal ve ekonomik risklere karşı dirençlerini artırabilecek.

ISO 59004’e uyum, şirketlerin toplum için daha fazla değer yaratmalarına olanak tanırken, ekosistemleri koruyarak sürdürülebilir bir geleceği inşa etmelerini sağlıyor.

ISO 59004’ün tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Paylaş