AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı başvuruları başladı

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı başvuruları başladı

2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı’nın başvuruları başladı.

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve ürün geliştirme (ÜR-GE) faaliyetleri ile bilim ve teknolojiye dayalı, değişen pazar taleplerine uyum sağlayan yeni, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş bir ürün veya hizmetin geliştirilmesini amaçlıyor. Destek sağlanacak AR-GE ve inovasyon projelerinin, yeni bir ürün/süreç/hizmet üretmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni teknikler ve yeni üretim teknolojileri geliştirmesi gerekiyor.

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı, karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ve karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemlerle ilgili proje konularını değerlendirmeye alacak. Program, “Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri”, “Nitelikli Personel Giderleri”, “Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri”, “Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri” ve “Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İş Birliği Ziyareti”, “Proje Danışmanlık”, “İşletme Kuruluş Giderleri” başlıklarında destekler sağlayacak. Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilecek. Başvurularda sunulan projelerin süresinin en az 8, en fazla 24 ay olması şartı aranacak.

Destek programına KOSGEB veri tabanında kayıtlı, KOBİ beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurular 17 Haziran 2022’de sona erecek.

 

Paylaş