,

Avrupa Birliği, havacılık sektöründe sürdürülebilir dönüşümü hedefliyor

Avrupa Birliği, havacılık sektöründe sürdürülebilir dönüşümü hedefliyor

Avrupa Konseyi havacılık sektörünün karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen “ReFuelEU Havacılık Girişimi” başlıklı düzenlemeyi kabul etti.

ReFuelEU havacılık girişimi, fosil yakıt olan kerosene göre daha düşük karbondioksit emisyonuna sahip sürdürülebilir havacılık yakıtlarının (sustainable aviation fuel, SAF) arzını ve talebini artırmayı hedefliyor. Havacılık sektöründen kaynaklanan doğrudan emisyonlar Avrupa Birliği’nin (AB) toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 3’ünü oluşturduğu için ReFuelEU havacılık girişimi, Fit for 55 paketinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Düzenleme kapsamında, 2025’ten itibaren yakıt tedarikçilerinin uçak şirketlerine sattıkları yakıtın en az yüzde 2’sinin SAF içermesi zorunlu hale gelecek. Bu oran 2030’da yüzde 6’ya ve 2050’de yüzde 70’e çıkarılacak. Ek olarak 2030’dan itibaren, yakıtların yüzde 1,2’sinin sentetik yakıt içermesi gerekecek ve bu oran 2050’de yüzde 35’e çıkarılacak.

Sürdürülebilir havacılık yakıtları kapsamına; sertifikalı biyoyakıtlar, yenilenebilir hidrojen dahil olmak üzere biyolojik olmayan yenilenebilir yakıtlar ve Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin kriterlerine uygun geri dönüşümlü karbon havacılık yakıtları dahil olacak.

Düzenleme, uçaklarda ekstra ağırlıktan kaynaklanan fazla emisyonların önlenmesini de hedefliyor. Buna göre, uçak şirketlerinin daha önce belirtilen bir AB havaalanından aldıkları yıllık uçak yakıtının, o yılki toplam yakıt ihtiyacının en az yüzde 90’ını karşılaması zorunlu hale getirilecek.

SAF kullanan uçak işletmelerinin çevresel performanslarına ilişkin bir AB etiketleme düzenlemesi de oluşturulacak. Bu uygulamayla kullanıcıların havayolu şirketi tercihlerini çevreye duyarlı olarak gerçekleştirmelerinin sağlanması ve çevre dostu uçuşların teşvik edilmesi hedefleniyor.

Düzenleme ile yakıt tedarikçileri ve uçak işletmeleri için veri toplama ve raporlama yükümlülükleri de belirlenecek. Bununla birlikte düzenlemenin firmalar arası rekabete olan etkilerinin takip edilebilmesi amaçlanıyor.

Düzenleme, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlandıktan sonraki yirminci günde yürürlüğe girecek ve uygulanmaya 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Paylaş