Avrupa Birliği yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor

Avrupa Birliği yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor

Avrupa Konseyi, AB üye ülkelerinde sanayi, ulaştırma, havacılık, bölgesel ısıtma ve soğutma sektörlerinde yeşil dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan düzenlemeleri kabul etti.

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin (AB) genel enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payını 2030 yılına kadar yüzde 42,5’e çıkarmayı hedefleyen Yenilenebilir Enerji Direktifi’ni kabul etti. Ayrıca bu oranı yüzde 45’e ulaştırmaya olanak sağlayacak ilave yüzde 2,5’lik bir takip hedefi belirlendi.

Düzenleme kapsamında sanayide yenilenebilir enerji kullanımının yıllık yüzde 1,6 oranında artırılması gerekiyor. Aynı zamanda üye ülkelerden, 2030 yılına kadar sanayide kullandıkları hidrojenin yüzde 42’sini biyolojik olmayan kaynaklardan elde etmeleri ve bu oranın 2035 yılına kadar yüzde 60’a çıkarmaları bekleniyor.

Direktif, yenilenebilir enerji kullanımı payının artırılması hedeflerinin yanında ulaşım, binalarda enerji tüketimi, enerji üretiminde biyokütle kullanımı, yenilenebilir enerji projelerinin onay sürecinin hızlandırılması gibi spesifik alanlarda hedefler içeriyor.

Ulaşım

AB üyesi ülkelere ulaşım sektöründe iki seçenek sunuluyor. Buna göre üye ülkeler;

  • Yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasıyla 2030 yılına kadar ulaşım sektöründeki sera gazı yoğunluğunun yüzde 14,5 azaltılması,
  • 2030 yılına kadar taşımacılık sektöründeki enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payının en az yüzde 29’a çıkarılması hedefleri arasında tercih yapma hakkına sahip olacak.

Binalar, Isıtma ve Soğutma

Direktif binalarda enerji tüketiminin daha “yeşil” hale getirilmesine ilişkin hükümler içeriyor. Buna göre, 2030 yılına kadar binalardaki enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payının en az yüzde 49 olması hedefleniyor. Direktif, ısıtma ve soğutmada kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının ulusal düzeyde 2026 yılına kadar yıllık yüzde 0,8 oranında artırılması ve 2026-2030 yılları arası yıllık yüzde 1,1 artış sağlanmasında bağlayıcı yükümlülük içeriyor.

Enerji Üretiminde Biyokütle Kullanımı

Direktif, enerji üretimi amaçlı biyokütle kullanımına yönelik sürdürülebilirlik kriterlerini de güçlendiriyor. Üye ülkeler, özel durumları da göz önünde bulundurarak destek programlarına odaklanacaklar.

Yenilenebilir Enerji Projelerinin Onay Sürecinin Hızlandırılması

Direktif ile bağlayıcı hedeflerin gerçekleşebilmesi için yenilenebilir enerji projelerinin izin prosedürleri hızlandırılacak. Bu kapsamda üye ülkeler, yenilenebilir enerji projelerinin basitleştirilmiş ve hızlı izin verme süreçlerinden geçeceği yeni bir sistem tasarlayacak.

Bunun yanında yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik dağıtımı “kamu yararı” olarak kabul edilerek yeni kurulumlara yönelik yasal itirazların temeli sınırlanacak.

Düzenleme, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek. Üye devletlerin, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonraki 18 ay içinde bu hükümleri uygulamaya başlaması gerekiyor.

 

Paylaş
1 Responses

Yorumlara kapalı.