AB’de KOBİ’ler yeşil dönüşüm için finansmana ihtiyaç duyuyor

AB’de KOBİ’ler yeşil dönüşüm için finansmana ihtiyaç duyuyor

Eurochambers ve SMEunited işbirliğiyle hazırlanan rapor, Avrupa Birliği içerisindeki KOBİ’ler’in yeşil dönüşümle ilgili karşılaştıkları zorluklara ilişkin genel bir bakış sunuyor.

KOBİ’lerin Sürdürülebilir Finansa Erişimi” raporuna göre, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yüzde 58’i yeşil dönüşüm projelerine yatırım yapıyor. Bu şirketlerin yüzde 69’u imalat sektöründe, yüzde 51’i hizmet sektöründe ve yüzde 54’ü ticaret sektöründe faaliyet gösteriyor. Ancak KOBİ’lerin sahip olduğu finansman, yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyulan miktarın altında kalıyor. Rapor, bankaların sürdürülebilir finansman sağlama kapasitesini artırmak için teşvikler ve düzenlemeler aracılığıyla önemli ölçüde iyileştirmeler yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

KOBİ’lerin yatırımlarının yüzde 35’i dış kaynaklar tarafından finanse ediliyor ancak elde edilen finansmanın yalnızca yüzde 16’sı sürdürülebilir finans kategorisinde yer alıyor.

Rapor aynı zamanda Rusya – Ukrayna savaşının enerji maliyetlerini artırmasıyla, 2022 yılından bu yana sürdürülebilir projelere yönelik yatırımlarda önemli bir artış olduğunu da ortaya koyuyor.

Rapora göre KOBİ’lerin yüzde 12’si gönüllü olarak sürdürülebilirlik raporları hazırlıyor ve sadece yüzde 30’u çevresel yönetim sistemlerini halihazırda kurmuş durumda.

Rapor, mevcut sürdürülebilir finansman düzenlemelerinin KOBİ’lerin ihtiyaçlarına tam olarak yanıt vermediğini belirtiyor. Bu nedenle aşağıdaki önerilere yer veriyor:

  • KOBİ’ler için bir raporlama standardı geliştirilmelidir. Böyle bir standardın geliştirilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması halinde bankalara kredi değerlendirmeleri için veriler sağlayabilir.
  • Sürdürülebilir KOBİ kredileri için düzenleyici standartlar oluşturulmalı ve sürdürülebilir kredi rehberleri hazırlanmalıdır. Böylelikle KOBİ’lerin çeşitli sürdürülebilir finans araçlarına erişimi genişletilebilir.
  • KOBİ’lerin sürdürülebilir finansmanını teşvik etmek için daha özel ve KOBİ’lere uygun yaklaşımlar geliştirilebilir. Çünkü halihazırda uygulanan Yeşil Varlık Oranları (Green Asset Ratios, GAR) genellikle büyük finansal kurumlar veya bankalar için uygulandığından, büyük yatırımları teşvik etme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda yetersiz kalıyor. AB sınıflandırma sistemi ise genellikle sermaye piyasaları için tasarlandığından, KOBİ’lere uygun bir sürdürülebilir finansman aracı olarak değerlendirilmiyor.
  • Başvuru süreçleri ve çeşitli gereksinimler dolayısıyla devlet hibe programlarına erişim zorlayıcı olabiliyor. Dolayısıyla bürokratik süreçlerin sadeleştirilerek erişimi kolaylaştırılabilir.

 

Paylaş