,

Küresel karbonsuzlaşma hızı hedeflenen seviyenin altında kaldı

Küresel karbonsuzlaşma hızı hedeflenen seviyenin altında kaldı

PwC tarafından hazırlanan rapor, dünyanın iklim hedefine ulaşmaktan uzak kaldığını ortaya koyuyor.

PwC tarafından hazırlanan “Net Sıfır Ekonomi Endeksi 2023 (Net Zero Economy Index 2023)” raporuna göre, 2022’de küresel karbonsuzlaşma oranı yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti. Raporda sıcaklık artışlarını 1,5 derecenin altında tutmak için gereken yüzde 17,2’lik oranın çok altında kaldığına dikkat çekildi.

2000’den bu yana hiçbir G20 ülkesi bir yılda yüzde 11’in üzerinde seviyesine ulaşamadı. Bir yılda kaydedilen en yüksek karbonsuzlaştırma oranı ise yüzde 10,9 ile İngiltere tarafından 2014 yılında kaydedilmişti.

PwC’nin küresel iklim lideri Emma Cox, “Dünya’nın yedi kat daha hızlı karbonsuzlaşması gerektiği gerçeği, çaresizliğe sürüklemek yerine harekete geçmeye teşvik etmelidir. Küresel karbonsuzlaşma hızının acilen artması gerekiyor ve bu, ancak iş dünyası ile politika yapıcılar iş birliği yaptığında mümkün olabilir.” dedi.

Oranlar korkutucu olsa da rapor aynı zamanda geçen yılın yenilenebilir enerji kullanımında bir patlama yaşandığını gösteriyor. Güneş enerjisi yüzde 24,4’le kaydedilen en yüksek büyümeyi gerçekleştirirken, rüzgâr enerjisi yüzde 13,1 artış gösterdi. Söz konusu artış özellikle Çin başta olmak üzere Asya’da ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde yoğunlaştı. Rapor, net sıfır hedefine ulaşılabilmesi için bu artışların diğer tüm ekonomilerde görülmesi gerektiğini belirtiyor.

Yeşil dönüşüm orta ve uzun vadede kazandırıyor

Dünyada yeşil geçişin kesin maliyeti henüz tam olarak bilinmiyor. Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency, IEA), enerji sektöründeki yıllık yatırımların 2030’a kadar yıllık yaklaşık 4 trilyon doların üstüne çıkması gerektiğini tahmin ediyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (The International Renewable Energy Agency, IRENA) ise enerji geçiş teknolojilerine 2022’de 1,3 trilyon dolar olarak gerçekleşen yıllık yatırımın dört katına çıkması gerektiğini öne sürüyor.

Rapor, bu yüksek düzeydeki yatırımların işletmeler üzerinde önemli etkilere ve sonuçlara sahip olacağına dikkat çekiyor ve çeşitli önerler sunuyor.

Örneğin yüksek emisyonlu sektörler, enerji verimli teknolojilere yatırım yaparak kısa ve orta vadede ciddi bir maliyet ile karşı karşıya kalabilir. Ancak uzun vadede akıllı enerji yönetim sistemleri ve yenilenebilir enerji entegrasyonu gibi yenilikçi ve enerji verimli teknolojilerin benimsenmesi önemli mali tasarruflar sağlayabilir.

Karbonsuzlaşma sürecinde karşı karşıya kalınan bir diğer zorluk ise satın alınan enerjiden kaynaklanan emisyonlar (Kapsam 2) ve tedarik zincirine bağlı emisyonlar (Kapsam 3) oluşturuyor. Bu emisyonların azaltılması, genellikle düşük karbonlu enerji kaynaklarına erişimi gerektiriyor.

Ancak bu düşük karbonlu enerjiye erişim süreci, genellikle karmaşık ve uzun süreçleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla enerji pazarlarının yeniden düzenlenmesi, arazi kullanımı ve imarla ilgili karmaşıklıklar başta olmak üzere yapılacak düzenlemelerle süreçlerin basitleştirilmesi büyük önem taşıyor.

 

Paylaş