Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi ve istihdam artışı sürüyor

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi ve istihdam artışı sürüyor

Temiz enerji sektörü, dünya genelinde enerji dönüşümünün hızlanması ve sektördeki istihdamda önemli bir artışın gerçekleşmesiyle 2022 yılında büyümeye devam etti.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (The International Renewable Energy Agency, IRENA) tarafından yayımlanan “Yenilenebilir Enerji ve İstihdam 2023 Raporu”na göre, küresel yenilenebilir enerji kapasitesi geçtiğimiz yıl 295 gigavatlık bir artışla toplam 3,372 gigavata ulaştı.

2022 yılında temiz enerji sektöründe çalışanların sayısı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artarak 13,7 milyon kişiye ulaştı. Güneş enerjisi sektörü, temiz enerji istihdamının başını çekti. 2022 itibarıyla 4,9 milyon kişi güneş enerjisi alanında istihdam edildi. Hidroelektrik, biyokütle, biyogaz ve sıvı biyoyakıt sektörleri toplamda 5,58 milyon kişiye iş olanağı sağlarken, rüzgâr enerjisi sektörü de 1,4 milyon kişiye istihdam sağladı.

Enerji kapasitesi ve istihdam artışlarının arkasındaki etkenler arasında ülkelerin karbon nötr hedeflerine ulaşma taahhütleri, artan enerji talebi, rekabet, teknolojik ilerlemeler ve üretim süreçlerindeki değişimler yer aldı.

Temiz enerji sektörü 2030’a doğru 100 milyon kişiye istihdam sağlayacak

Çin, küresel temiz enerji istihdamının yaklaşık yüzde 41’ini oluşturarak sektörün lideri konumunda bulunuyor. Diğer büyük oyuncular arasında Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Brezilya ve Hindistan yer alıyor. Bu ülkeler, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin büyük bir kısmını temsil ederek ekipman üretimi, mühendislik ve ilgili hizmetlerde önemli rol oynuyorlar.

Raporda, temiz enerji sektöründe gerçekleşen istihdam artışının gelecekte de devam edeceği ve 2030 yılına gelindiğinde sektörde çalışan sayısının 38 milyonu bulabileceği belirtiliyor. Ayrıca diğer enerji dönüşümü teknolojilerinde de istihdamın 74 milyon 200 bine ulaşması bekleniyor. Bu artış uluslararası iş birliği, enerji verimliliği, elektrikli araç kullanımının artışı ve yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmesi gibi faktörlerle de destekleniyor.

Rapor, temiz enerji sektöründe cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edilmesi ve işgücü çeşitliliğinin artırılması ile ilgili önemli bir ihtiyaca işaret ediyor. Bu doğrultuda gençler, kadınlar ve azınlık gruplar için eğitim ve kariyer fırsatlarının genişletilmesi gerekliliği ifade ediliyor.

Ayrıca raporda temiz enerji sektöründe devam etmesi beklenen büyümenin adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceği hedeflemesi gerektiği vurgulanıyor.

 

Paylaş