Avrupa daha sürdürülebilir bir tekstil sektörü için hazırlanıyor

Avrupa daha sürdürülebilir bir tekstil sektörü için hazırlanıyor

EURATEX, tekstil sektörünün yaşadığı sorunlara yönelik sürdürülebilir çözüm önerileri sunuyor.

Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu (European Apparel and Textile Confederation, EURATEX) tarafından yayımlanan “Manifesto: Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisi’nden Avrupa Seçimleri İçin Tavsiyeler Haziran 2024” raporu, tekstil ve hazır giyim endüstrisinin sürdürülebilirliğini ve rekabetçi yapısını korumaya yönelik tavsiyeler içeriyor.

Belge, Avrupa’da faaliyet gösteren şirketler için daha iyi koşulların sağlanması için politika yapıcılarla bir diyalog ortamının oluşturulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sürdürülebilirlik odaklı çözüm önerileri, tekstil sektörünün rekabetçi yapısını koruyor

Rapor, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ekonomik büyüme ile sürdürülebilirlik arasında denge kurulması gerektiğini belirtiyor. Tekstil sektörünü daha düşük çevresel etkiye sahip yeni iş modeline yönlendiren 16 farklı düzenleme önerisinin bulunduğu hatırlatılarak, bu düzenlemelerin KOBİ’ler için uygulanabilir olmasının ve sektörü başka ülkelerde üretim yapmaya yönlendirmemesinin de önem taşıdığı ifade ediyor.

Avrupa Birliği’nin (AB), enerjide fosil yakıt kullanan ve tekstil alanında faaliyet gösteren diğer ülkelerle adil olmayan rekabete karşı önlem alması gerektiği de öneriler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda sanayide enerji maliyetlerinin düşürülmesi, KOBİ’ler için çeşitli destek ve teşviklerin sağlanması, tekstil değer zincirinde karbon salımının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve AB Emisyon Ticaret Sistemi’nden (ETS) elde edilen gelirlerin sanayinin yeşil dönüşümüne yatırılması öneriliyor.

Avrupa’da şirketlerin yüzde 61’i dijital beceriler ve yüzde 40’ı yeşil beceri açığı yaşıyor. EURATEX, özellikle gençlerin teşvik edilerek değişen tekstil ekosisteminde yer alabilmeleri için doğru beceri setiyle donatılmalarını tavsiye ediyor.

AB’nin güçlü bir inovasyon politikasıyla endüstriyel stratejisini desteklemesi gerektiği de öneriler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Ar-Ge ve inovasyona daha fazla kaynak ve finansman ayrılmasının önemi vurgulanıyor.

Yüksek fiyatlı sürdürülebilir tekstil ürünlerinin satın alımını teşvik etmek için ise indirgenmiş bir KDV oranı gibi mali teşviklerin uygulanması öneriliyor.

EURATEX, kamu otoritelerinin yeşil kamu alımı uygulamalarını etkili bir şekilde uygulamasını, böylece siparişlerin sadece fiyat esasına göre değil, sürdürülebilirliği temel alarak gerçekleştirmesi gerektiğini de ifade ediyor.

Geri dönüşüm yılda 4,5 milyar avroluk getiri sağlıyor

Öneriler arasında AB Tekstil Stratejisi’nin küresel bir Tekstil Stratejisi’ne dönüşmesi ve tüm şirketlerin aynı kurallara tabi olmasını sağlayarak, sürdürülebilirlik çabalarını artırması da yer alıyor. Belgede bu doğrultuda EURATEX tarafından hayata geçirilen ReHubs (Recycling Hubs, Geri Dönüşüm Merkezi) girişimine dikkat çekiliyor.

ReHubs girişimi, “atığı” bir kaynağa dönüştürerek Avrupa’daki tekstil atığı sorununu çözmek ve tekstilde döngüsel iş modelini büyük ölçekte geliştirmek için Avrupa ve dünyadaki önemli oyuncuları bir araya getiriyor.

ReHubs çerçevesinde 2030 yılına kadar 2,5 milyon ton tekstil atığının geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için Avrupa çapında elyaftan elyafa geri dönüşümü kapsayan 250 endüstriyel projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

6 ila 7 milyar avro aralığında bir sermayeye ihtiyaç duyulan projenin yıllık 3,5 ila 4,5 milyar avroluk bir getiri sağlaması öngörülüyor.

 

 

Paylaş