Birleşik Krallık ithal ürünler için karbon fiyatlandırma mekanizmasını devreye sokuyor

Birleşik Krallık ithal ürünler için karbon fiyatlandırma mekanizmasını devreye sokuyor

Birleşik Krallık, 2027’den itibaren ithal edilen belirli ürünler için yeni bir karbon fiyatlandırma mekanizması uygulayacağını duyurdu.

Birleşik Krallık’ın hayata geçirmeyi planladığı yeni uygulama kapsamında karbon fiyatlandırmasının düşük olduğu ya da hiç olmadığı ülkelerden ithal edilen ürünler için ek vergi ödenmesi zorunlu olacak. Düzenleme demir-çelik, alüminyum, gübre, hidrojen, seramik, cam ve çimento sektörlerindeki karbon yoğun ürünleri kapsayacak.

Uygulanacak olan vergi, ithal edilen malın üretiminde salınan karbon miktarına, ayrıca varsa menşe ülkede uygulanan karbon vergisinin ücreti ile Birleşik Krallık’taki üreticilerin uymak durumunda oldukları karbon vergisi ücreti arasındaki farka bağlı olarak belirlenecek.

Hayata geçirilecek yeni düzenleme ile karbon kaçağı riskinin azaltılması, ekonominin karbonsuzlaşmasına katkı sağlanması ve yetersiz iklim politikalarına sahip ülkelerden gelen daha ucuz ürünlere karşı yerel işletmelerin korunması hedefleniyor.

Birleşik Krallık’taki sektör temsilcileri, özellikle Avrupa Birliği’nin (AB) karbon fiyatlandırma mekanizmasını devreye sokmasından sonra Birleşik Krallık’a yüksek emisyonlu ürünlerin akışının engellenebilmesi için bu düzenlemenin gerekli olduğuna inanıyor. Uygulamanın başlangıç tarihi olan 2027’yi öne çekmesi gerektiği vurgulanan Birleşik Krallık hükümeti yeterince hızlı hareket etmemekle eleştiriliyor.

UK Steel’in Genel Müdürü Gareth Stace, uygulamanın başlangıç tarihinin çelik sektörünü savunmasız bırakabileceğine dikkat çekerek, “Küresel çelik üretiminin %90’ından fazlasının herhangi bir karbon maliyetine tabi olmadığı göz önüne alındığında, yeni bir karbon sınırı politikasının uygulanması doğru bir adım. Ancak, AB’de Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın tam olarak yürürlüğe gireceği 2026’dan bir yıl sonra İngiltere’nin kendi düzenlemesini hayata geçirmesi son derece endişe verici.” dedi.

Sektör temsilcileri, düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2027 yılına kadar Çin gibi yüksek karbonlu ekonomilerin ürünlerinin Birleşik Krallık pazarını domine edeceği konusunda endişeleniyor. Öte yandan Çin’in önde gelen iklim temsilcilerinden Xie Zhenhua ise iklim değişikliğine karşı mücadelede AB’deki Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi tek taraflı önlemlere başvurulmaması gerektiğini ifade ediyor.

 

Paylaş