,

AB, şirketlere çevre ve insan hakları konularında yeni yükümlülükler getiriyor

AB, şirketlere çevre ve insan hakları konularında yeni yükümlülükler getiriyor

Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, çevre ve insan haklarını korumayı hedefleyen Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi’nde anlaşmaya vardı.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) şirketlerin operasyonları ve iş ortakları tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili insan hakları ve çevre konularında yeni yükümlülükler getiriyor. Direktif, şirketlerin iş ortaklarının yanı sıra dağıtım ve geri dönüşüm gibi diğer faaliyetleri de kapsıyor.

Anlaşma kapsamında şirketler, iş ortaklarının çevre veya insan hakları üzerinde olumsuz etkilerini tespit ettiklerinde ve bu etkilerin önlenmediği durumlarda, iş ilişkilerini sonlandırmak zorunda kalacak.

Ayrıca anlaşma, şirketlerin iş modeli ve stratejilerinin Paris İklim Anlaşması ile uyumlu olmasını sağlayan bir planı benimsemelerini de zorunlu kılıyor.

Direktif, 500’den fazla çalışanı ve dünya çapında net 150 milyon avro ciro elde eden şirketleri kapsıyor. AB dışındaki şirketler, direktifin yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içinde AB’de 150 milyon avro net ciro elde etmeleri durumunda direktif kapsamına alınacak. Komisyon, direktif kapsamına giren AB dışı şirketlerin bir listesini yayımlamakla yükümlü olacak. Varılan anlaşmaya göre, finans sektörü geçici olarak direktifin kapsamı dışında tutulacak. Ancak ileriki dönemde yapılacak müzakereler doğrultusunda finans sektörü de direktif kapsamına alınabilecek.

Anlaşma ile CSDDD’ye uyum, kamu sözleşmelerinin ve imtiyazların verilmesi için bir kriter olarak kabul edilecek.

Direktifin ihlal edilmesi durumunda şirketler için bir dizi yasaklayıcı tedbir devreye alınacak ve şirketin net cirosunun yüzde 5’ine kadar para cezaları uygulanacak.

Paylaş