Paris İklim Anlaşması

« Back to Glossary Index

Uluslararası toplumun iklim değişikliği ile mücadele için kabul ettiği en güncel uluslararası anlaşmadır. Kasım 2016’da yürürlüğe giren Anlaşma küresel sıcaklık ortalamasındaki artışın endüstri öncesi döneme kıyasla 2°C’nin altında ve mümkünse 1,5°C’de durdurulmasını amaçlamaktadır. Anlaşma’nın bu hedefe ulaşması için Taraf olan her ülke iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini belirlemekte ve Ulusal Katkı Beyanları (Nationally Determined Contribution, NDC) ile sunmaktadır. Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016’da imzalamış, 7 Ekim 2021’de Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylamış ve iç hukuk onay süreci tamamlanmıştır. Anlaşma onay belgesi, ulusal beyanımızla birlikte, 11 Ekim 2021 tarihinde BM Sekretaryası’na tevdi edilmiştir. Anlaşma’nın 30 günlük depoziter süresinin 10 Kasım’da sona ermesi ile Türkiye Paris Anlaşması’na taraf olmuştur.

« Index'e geri dön