Montreal Protokolü (Montreal Protocol)

« Back to Glossary Index

Viyana Sözleşmesi, ozon tabakasının sistematik gözlenmesi, kloroflorokarbon (CFC) üretiminin izlenmesi ve bilgi paylaşımı hususlarında hükümetler arası iş birliğinin sağlanmasını amaçlamıştır. Yasal bağlayıcılığı olan kontrolleri veya hedefleri içermeyen bir çerçeve sözleşme olan Viyana Sözleşmesi’nin kabulünün ardından ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımının ve üretiminin kontrol altına alınmasını sağlayacak olan bir protokol üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. Eylül 1987’de ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin Montreal Protokolü kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler’in küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarının başlangıcını oluşturan Montreal Protokolü’ne taraf 198 ülke bulunmaktadır. Türkiye de 19 Aralık 1991’de Protokol’e taraf olmuştur.

« Index'e geri dön