Cinsiyet eşitliği sürdürülebilir kalkınmada önemli rol oynuyor

Cinsiyet eşitliği sürdürülebilir kalkınmada önemli rol oynuyor

“İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi” kadın istihdamını artırmaya yönelik bir yol haritası sunuyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve KPMG iş birliğiyle hayata geçirilen “İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi” kadın istihdamını artıracak sürdürülebilir stratejilerin belirlenmesini hedefliyor.

Proje kapsamında hazırlanan yol haritası, 31 üye şirketin kadın istihdamını güçlendirmeye yönelik 72 adet iyi uygulama örneğini içeriyor ve şirketlere organizasyonlarının içinde ve dışında gerçekleştirecekleri değişimler ve projeler için takip edebilecekleri adımlar sunuyor.

Ortaya konulan yol haritasında kadın istihdamı “Kadın İstihdamı ve Çalışma Koşullarına Yönelik Adımlar” ve “İşin Geleceği ve Dijital Dönüşüm Ekseninde Kadın” olmak üzere iki perspektifte ele alınıyor.

Yol haritasında, Türkiye’de ekonomik büyüme, verimlilik ve sürdürülebilir kalkınma için kadın-erkek istihdam eşitliğinin sağlanmasının kritik olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, ücret adaletinin sağlanması ve kadın istihdamını teşvik edecek önlemlerin alınması gerektiği ifade ediliyor.

Hizmet ve bakım sektörlerinde ağırlıklı olarak kadınlar istihdam ediliyor. Bu sektörlerin dijitalleşme ile otomasyon süreçlerine en çok maruz kalan sektörler arasında bulunması, kadın istihdamının geleceği için ciddi bir tehdit unsuru oluşturuyor. Özellikle bu sektörlerde faaliyet gösteren kadınların teknolojik ilerlemeleri takip ederek yetkinliklerini geliştirmeleri önem taşıyor.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanları, dijitalleşen dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor. Ancak bu alanlarda çalışan kadınların oranı erkeklerinkinden çok daha düşük seviyede bulunuyor. Bu nedenle, STEM alanlarında kadın istihdamını artırmak için şirketlerin, organizasyonların ve çalışanların bir strateji izlemesi gerekiyor. STEM alanında kadın çalışanları olan veya bu alanda kadınlara destek veren kurumlar, başarı hikâyelerini paylaşarak diğer kadınları da bu alana yönlendirebilir. Ayrıca, işe alım ve terfi süreçlerinde STEM alanlarına özel kadın kotaları belirlenerek kadınların dijital dönüşüme uyum sağlamasına ve kariyer geliştirmesine olanak tanıyabilir.

Bununla birlikte kadınların liderlik alanında güçlendirilmesi ve iş yerlerinde eşitlikçi bir ortamın sağlanması da önemini koruyor. Kadınların liderlik rollerinde daha fazla yer alması, iş dünyasında cinsiyet eşitliği bilincinin artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışan ve raporlama yapan şirket sayısının artırılması gerekliliği ön plana çıkıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir iş yeri oluşturmak için, kurumların kadınların daha önceden sınırlı temsil edildiği alanlara özellikle dikkat göstermeleri ve bu alanlarda aksiyon alarak kadın çalışanların daha fazla temsil edilmesini sağlaması gerekiyor.

 

Paylaş