,

Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınlandı

Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınlandı

İklim değişikliği ile mücadele politikaları çerçevesinde sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişi desteklemeyi hedefleyen “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”  yayınlandı.

16 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de “Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile İlgili 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” yayınlandı.

Eylem planında 9 ana başlıkta 32 hedef bulunuyor

Yaşanan bu değişim ve dönüşüme adaptasyonu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir yol haritası niteliğindeki Eylem Planı’nda; (1) sınırda karbon düzenlemeleri, (2) yeşil ve döngüsel bir ekonomi, (3) yeşil finansman, (4) temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, (5) sürdürülebilir tarım, (6) sürdürülebilir akıllı ulaşım, (7) iklim değişikliği ile mücadele, (8) diplomasi ve (9) Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verildi. Bu çerçevede, Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içermektedir.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı için lütfen tıklayınız.

“Yeşil Mutabakat Eylem Planı” Genelgesinde ayrıca Eylem Planının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Ticaret Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili diğer Bakanlıkların da katılımı ile bir “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu” oluşturuldu. Çalışma Grubuna destek olmak amacıyla ihtisas çalışma grupları oluşturulabilecek ve çalışma toplantılarına üniversite, STK, meslek birlikleri ve sektör temsilcileri de dahil edilebilecek.

Paylaş