Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi sona erdi

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi sona erdi

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi kapsamında 3 sektörden 21 şirkete döngüsel ekonomi alanında destek sağlandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle yürütülen Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi (DEKVEP) 18 aylık sürecin sonunda tamamlandı. Projenin “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Zirvesi” başlıklı kapanış etkinliği İSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İstanbul sanayisindeki öncelikli sektör ve değer zincirlerinde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin artırılmasını amaçlayan DEKVEP, 2022 yılından bu yana döngüsel ekonomi, değer zincirinde kaynak verimliliği, sürdürülebilirlik, temiz üretim ve Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) konularında Türkiye’deki kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesini amaçlıyor.

İlk defa 2022 yılında hayata geçirilen açık çağrı sisteminde AYM kapsamında döngüsel ekonomi stratejilerinin öncelikli sektörleri arasında yer alan tekstil, plastik ve beyaz eşya sektörleri hedef gruplar olarak belirlendi. Açık çağrı sürecinin sonucunda seçilen 3 sektörden 21 şirkete döngüsel ekonomiye geçiş, kaynak verimliliği, temiz üretim ve AYM konularında analiz, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verildi.

Proje kapsamında firmalardan veriler talep edilerek çeşitli analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan analizler ile firmaların temiz üretim ve döngüsellik bağlamında geliştirebileceği noktalar ve fırsat alanlarını içeren raporlar hazırlandı. Tüm çalışmaların doğrultusunda ayrıca 3 sektör özelinde temiz üretim konusunda genel değerlendirme raporları hazırlanmıştır.

Tekstil, plastik ve beyaz eşya olmak üzere 3 sektörde 4 ayrı oturumda olmak üzere toplam 12 adet çalıştay gerçekleştirilerek sektörlere özel taslak yol haritaları ve eylem planları oluşturuldu.

Oluşturulan eylem planları doğrultusunda iş birliği odaklı faaliyetler; kümelenme faaliyetleri, endüstriyel simbiyoz ve açık inovasyon olmak üzere 3 ana başlıkta değerlendirildi.

Kümelenme faaliyetleri kapsamında her bir sektör için 2 adet olmak üzere toplamda 6 toplantı düzenlendi. Toplantılarda gerekli iş birliklerinin oluşturulması, bilgi ve yetenek açığının kapatılması, ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi ya da transferi için atılması gereken adımlara ve gerekli finansmana erişimin sağlanması amaçlandı.

Düzenlenen endüstriyel simbiyoz çalıştaylarında ise firmaların alabileceği ve verebileceği atık ve yan ürünler sorgulanarak diğer firmaların talep ve arzları ile eşleştirilmeye çalışıldı. Çalıştaylardan çıkan malzeme bilgilerinin Türkiye Materials Marketplace’e (TMM) girilmesi teşvik edilerek söz konusu malzemeler için ilerleyen aşamalarda da fırsatların oluşmasına olanak sağlandı. Çalıştayların sonunda 199 adet iş birliği olanağı doğmuştur.

Tekstil, plastik ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda; belirlenen fırsatların gerçekleştirilmesi, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yenilikçi döngüsel çözümlerin geliştirilmesi ve doğru adreslerle buluşturulabilmesi için bir açık inovasyon süreci başlatıldı. Süreç kapsamında 25 başvuru alındı ve değerlendirme sonrası gerçekleştirilen buluşmada 13 sunum gerçekleştirildi. Böylece sektör firmalarının ilgili alanlarda çözüm üreten ürün, teknoloji ve hizmet hakkında bilgi sahibi olmalarının ve çözüm sunan şirketler ile iş birlikleri geliştirmelerinin yolu açıldı.

Türkiye sanayisinin, AYM’nin getirdiği yükümlülükler hakkında bilgilendirilmesi için ise 3 seminer gerçekleştirildi. Toplam 428 firmadan 495 kişinin katıldığı seminerlerde bütüncül bir bakış açısıyla AYM’nin neler getireceğine dair kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Projedeki amaçlardan biri de nitelikli iş gücünün geliştirilmesi oldu. Analizlerin gerçekleştiği 21 firmada çalışan 2 firma elçisi belirlenerek toplamda 42 firma elçisine özel döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği konularında eğitimler gerçekleştirildi. İmalat sektöründe çalışan veya bu alanda çalışmak isteyen üniversite mezunları için temiz üretim, karbon ayak izi ve döngüsel ekonomi iş modelleri inovasyonu konulu 3 ayrı sertifika programı düzenlendi. Toplamda 137 katılımcıya sertifika hazırlandı. Meslek Liseleri içinse proje kapsamında “Geleceğin Temiz Üretim Elçileri Programı” kapsamında eğitim düzenlendi ve program kapsamında 660 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı.

 

Paylaş