,

Dünyanın en büyük online kent forumunda “Çözüm Üreten Kentler” konuşuldu

Dünyanın en büyük online kent forumunda “Çözüm Üreten Kentler” konuşuldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Marmara Urban Forum’a (MARUF21) 50’den fazla ülkeden 500’ü aşkın konuşmacı katıldı. 1-2-3 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirilen forum, bu yıl “Çözüm Üreten Kentler: Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et,” temasıyla yerleşik kentsel politikaları ve kent sorunlarına dair olası çözümleri ele aldı.

Bu yıl ikinci defa düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF21), aynı anda 10 paralel odadan 100’den fazla yaptığı yayınla ve 50’yi aşkın ülkeden 500’den fazla konuşmacıyı konuk etmesiyle şimdiye kadar yapılan en büyük online kent forumu unvanını aldı.  Dünya genelinde, kentleri derinden sarsan salgın sürecinden çıkarılan dersleri öğretilere dönüştürmek ve köklü dönüşümleri başlatmak hedefiyle düzenlenen MARUF21’de altı ana eksene odaklanıldı. “Sağlıklı,” “Kapsayıcı,” “Yenilikçi,” “Dayanıklı,” “Sürdürülebilir” ve “Yaratıcı” kentler olarak belirlenen bu eksenler ışığında kentlerin problemleri ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Bakan Kurum: “Yeni dönemin sloganı dayanıklı ve esnek şehirler”

Forumun açılışına yönelik video mesaj gönderen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele etmede küresel iş birliğinin önemine dikkat çekti: “Geçtiğimiz üç ayın Türkiye fotoğrafına baktığımızda, kuzeyimizde seller, heyelanlar; güneyimizde ise tarihte eşine benzerine rastlanmamış büyüklükte yangınlar görüyoruz. Peki bu gidişat duracak mı? BM raporları durmayacak, daha yaygın ve yoğun bir şekilde devam edecek, diyor. Bu nedenle dünya ülkeleri olarak ortak mücadelemizi güçlendirmek ve iş birliğini en yüksek seviyeye çıkartmak zorundayız.” Kurum, konuşmasında yeni dönemin sloganlarından birinin “dayanıklı ve esnek şehirler” olduğunu vurgulayarak, “Şehirlerimiz birçok nedenden ötürü, özellikle de sağlıksız yapı stokundan dolayı artık daha kırılgan hale geliyor. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre politika belirlemek bizler için artık bir tercihten öte zorunluluktur,” ifadelerini ekledi.

UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif de MARUF’un bu yıl için seçilen “Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et” temasının devam eden salgın sürecinde çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundaki taahhütlerimizi gerçekleştirebilmek için yeniden düşünmemiz ve hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Krizlerle başa çıkma mekanizmalarımızı güçlendirmeye ve hem bireyler hem de şehirler arasında dayanışmayı artırmaya ihtiyacımız var,” ifadelerini kullandı.

100’den fazla oturumun gerçekleştiği forumda biyoçeşitlilikten kent kültürüne, katılımcı yönetimden ulaşıma, şehir teknolojilerinden afetlere, veri yönetiminden dirençli kentlere kent yaşamını ilgilendiren konular ele alındı. İklim değişikliğinin kent hayatını nasıl etkileyeceği ve iklim değişikliğiyle mücadelede kentsel yönetimlere düşen görevler de forumda tartışılan konular arasındaydı. Bu kapsamda düzenlenen “İklim Eylemi için Kentsel Kapasiteyi Geliştirmek” oturumunda küresel amaçlara ulaşmak için yerel adımların ne kadar önemli olduğu vurgulanırken, “Sürdürülebilir Şehirler için Yönetişim” oturumunda özel sektör, akademi, kamu sektörü ve sivil toplumun katılımcı ve kapsayıcı bir sürdürülebilir yönetim planındaki yerleri konuşuldu. Sürdürülebilir şehirler inşa etmede önemli bir durak olan atık su yönetimi ve atık suların değerlendirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları “Paha Biçilemez Değer: Atık Su Yönetimi” başlıklı oturumda tartışılırken, “İklime Dirençli Kentler için Enerji Dönüşümü: Türkiye’den Belediye Örnekleri” başlıklı oturumda da enerji dönüşümünde belediyelerin nasıl güçlendirilebileceği ele alındı.

Paylaş