Elektrik Piyasası Kanunu'nda yeni düzenleme

Elektrik Piyasası Kanunu'nda yeni düzenleme

Rüzgâr ve güneş enerjisi santrali tesislerinin lisans hakkı için yarışma şartı kaldırıldı.

Elektrik depolama tesisi yatırımları kapsamına alınacak rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerine lisans kolaylığı sağlayan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Düzenleme kapsamında elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilecek.

Yapılan değişiklik ile elektrik depolama yatırımı yapmayı taahhüt eden enerji yatırımcıları, bu yatırımın kurulu gücüne denk şekilde yapmak istedikleri rüzgâr ve/veya güneş enerjisi santrali yatırımları için yarışma yapılmadan lisans alabilecek. Aynı hak mevcut rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin kapasite artışları için de sağlanacak. Bu kapsamdaki üretim tesisleri için Elektrik Piyasası Kanunu’nun yedinci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Üretim tesisinin kurulacağı sahanın maliki tarafından başvuru yapılması durumunda, aynı saha için yapılan diğer başvurular dikkate alınmaz.” hükmü uygulanmayacak.

Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması ve işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması şartı koyulacak. Ancak yapılacak başvuru doğrultusunda kapasite artışına izin verilebilecek.

Depolama tesisi ile birlikte rüzgâr ve/veya güneş enerjisi santrali kurmak isteyen yatırımcıların, depolama tesisi olmadan santral kurmak isteyenlere uygulanan bazı kriterlerden muaf tutularak doğrudan yatırım yapabilmesi ve şebekeye bağlanması sağlanacak.

Biyokütle ve jeotermal enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmasına yönelik yapılan başvuruların teknik değerlendirmesine yönelik detaylar, bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

 

Paylaş