,

Avrupa Parlamentosu'ndan yeşil yıkamaya karşı önlem

Avrupa Parlamentosu'ndan yeşil yıkamaya karşı önlem

Konsey ve Avrupa Parlamentosu kurumsal sürdürülebilirlik raporlama yönergesi üzerinde anlaşmaya vardı.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), AB’deki (Avrupa Birliği) mevcut sürdürülebilirlik raporlama gerekliliklerini daha fazla şirket ve konu başlığını içerecek ve daha ayrıntılı açıklamalar yapılmasını gerektirecek şekilde genişletecek.  Avrupa Parlamentosu, anlaşmayı duyuran basın açıklamasında, CSRD’nin “yeşil yıkamayı sona erdirmeyi ve küresel düzeyde sürdürülebilirlik raporlama standartları için zemin hazırlamayı hedeflediğini” belirtti.

CSRD, tüm büyük şirketlerin çevresel ve sosyal etki faaliyetleri hakkında düzenli raporlar yayımlamasını gerektirecek. Yatırımcıların, tüketicilerin, politika yapıcıların ve diğer paydaşların büyük şirketlerin finans dışı performansını değerlendirmelerine yardımcı olacak. CSRD ile şirketlerin daha sorumlu yaklaşımlar sergilemeye teşvik edilmesi planlanıyor. CSRD ile Avrupa Komisyonu ilk kez finansal dışı veriler için ortak bir raporlama çerçevesi tanımlıyor. Bu kapsamda rapor büyük şirketlerin çevresel haklar, sosyal haklar, insan hakları ve yönetişim faktörleri gibi sürdürülebilirlik konularında rapor vermesini sağlayacak.

CSRD ayrıca, şirket yönetim raporlarının özel bir bölümünde yayımlanmasını zorunlu kılarak, sürdürülebilirlik raporlaması için bir sertifikasyon gerekliliğinin yanı sıra bilgiye daha kolay erişilebilirlik sağlayacak.

Düzenlenmiş piyasalarda işlem gören tüm şirketler yasaya tabi tutulacak. Belirlenecek kriterlere uyan KOBİ’ler de yasa kapsamına alınacak. Avrupa dışındaki şirketler için, sürdürülebilirlik raporu sunma zorunluluğu, AB’de 150 milyon avro net ciro sağlayan ve AB’de en az bir yan kuruluşu veya şubesi olan tüm şirketler için de geçerli olacak. Bu şirketler, bu direktifte tanımlandığı üzere çevresel, sosyal ve yönetişim gibi ESG etkileri hakkında bir rapor sunacak.

Raporlama, bağımsız denetçiler tarafından incelenecek. Bağımsız denetçiler, şirketlerin raporda sundukları sürdürülebilirlik bilgilerinin AB tarafından kabul edilen sertifikasyon standartlarına uygun olmasını sağlayacak. Avrupalı ​​olmayan şirketlerin raporlaması da ya bir Avrupalı ​​denetçi tarafından ya da üçüncü bir ülkedeki yerleşik denetçi tarafından incelenecek.

Ekonomik İşler, Maliye ve Endüstriyel ve Dijital Egemenlikten Sorumlu Bakan Bruno le Maire, yeşil yıkama döneminin sona erdiğini belirterek “Artık tüketiciler iş dünyasının insan hakları ve çevre üzerindeki etkisi hakkında daha iyi bilgi sahibi olacaklar. Aynı zamanda, topluma fayda sağlaması gereken şirketlerin sağladığı bilgilerde daha fazla okunabilirlik ve basitlik anlamına geliyor.” dedi.

Varılan anlaşma, Avrupa Parlamentosu’nun onayına sunulacak. Onaylandığı takdirde yasa, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun değişikliğine göre Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın oluşturulmasından sorumlu olacak.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirleyecek. Söz konusu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının yayımlanmasıyla, Türkiye’de yapılacak sürdürülebilirlik raporlamasında uygulama birliğinin sağlanarak karşılaştırılabilirliğinin sağlanması, yapılacak olan raporlamanın uluslararası geçerliğinin olması, sürdürülebilirlik raporlaması ve finansal raporlamayı aynı temele oturtmak hedefleniyor.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile finansal ekosistemde işletmelerin küresel rekabet güçlerinin korunması ve artırılması, finansmana erişim kolaylığı sağlanması, marka değerlerinin artırılması ve paydaş beklentilerinin karşılanması konularında katkı sağlaması hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik raporlamasının güvenilirliğinin artırılması amacıyla Güvence Denetim Standartları belirlenecek. Sürdürülebilirlik Raporlamasına yönelik farkındalığı artırmak ve uygulamada kaliteyi yükseltmek amacıyla ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinin artırılacak.

 

Paylaş