G20'nin fosil yakıt önceliği sürüyor

G20'nin fosil yakıt önceliği sürüyor

Energy Policy Tracker’ın verilerine göre, 2020’nin başından beri G20 ülkeleri fosil yakıtlar için en az 296 milyar dolar ayırırken yenilenebilir kaynaklar için ise sadece 227 milyar dolar ayırdı.

G20 ülkelerinin hükümetleri petrol ve gaza 296 milyar dolar taahhütte bulundu. En büyük miktarı ABD 72 milyar dolar ile ayırdı. Bunu 42 milyar ile İngiltere ve 32 milyar ile Kanada izledi. Fransa, 23 milyar dolar, Çin ise 20 milyar dolar ayırırken, Hindistan 31 milyar taahhüt etti. Almanya’nın payı ise 27 milyar dolar oldu.

Türkiye bu konuda en hızlı davranan ükelerden biri oldu

Güncelleme, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından pazartesi yayımlanan rapor ışığında cesaret kırıcı. İklim değişikliğinin aşırı etkilerinden kaçınmanın tek yolunun karbondioksit emisyonlarında yoğun ve hızlı bir azaltım olduğunun raporda altı çiziliyor.

Temiz enerjiye en fazla yatırım yapan ülke Kanada

G20 ülkeleri arasında temiz enerjiye en fazla yatırım yapan ülke 41 milyar dolar ile Kanada oldu. Hindistan 36 milyar dolar ile ikinci sırada yer alırken İngiltere 28 milyar dolar taahhüt etti.

Enerji türüne göre bakıldığında, G20 ülkeleri petrol ve gaza en az 218,1 milyar dolar taahhüt etti. Proje geliştiricilerin sera gazı emisyonlarını azaltma yükümlülüğünün olmaması sebebiyle 33,93 milyarı koşulsuz olmak üzere kömür için en az 46,5 milyar dolar ayırdılar.

G20 ülkeleri, fosil yakıtlardan üretilen hidrojen için en az 11,19 milyar dolar sağladı. 19 büyük ekonomi ve Avrupa Birliği’nden oluşan grup, birden fazla fosil yakıtı kapsayan önlemlerle en az 19,55 milyar dolar taahhüt etti.

G20 hükümetleri, resmi hükümet kaynaklarına ve etkileşimli bir haritada yayımlanan diğer kamuya açık bilgilere göre, yeni veya değiştirilmiş politikalar yoluyla farklı enerji türlerini desteklemek için en az 657,79 milyar dolar taahhüt etti. Taahhütler şunları içeriyor:

  • 253 politika ile koşulsuz fosil yakıtlar için en az 247,41 milyar dolar
  • 67 politika aracılığıyla koşullu fosil yakıtlar için en az 49,03 milyar dolar
  • 174 politika ile koşulsuz temiz enerji için en az 53,81 milyar dolar
  • 168 politika aracılığıyla koşullu temiz enerji için en az 173,40 milyar dolar
  • 126 politika aracılığıyla diğer enerji için en az 134,13 milyar dolar

Haberin detayları için tıklayınız.

Paylaş