Hazine'den Yeşil Pazar için 10 adım

Hazine'den Yeşil Pazar için 10 adım

Türkiye, küresel piyasalarda 7 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan yeşil finansman alanında 10 önemli adımı devreye alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, teşvik sistemini yeşil dönüşüme uygun olarak güncelleyecek.

İslami finans alanında kullanımı hızla artan yeşil sukuk konusunda mevzuat çalışması tamamlanacak. İstanbul Finans Merkezi projesinin yeşil sukuk arz ve talebine etkisi ayrıntılı incelenecek. Yıl sonunda Yeşil Tahvil ve Yeşil Sukuk Rehberi yayınlanacak ve Tahvil Garanti Fonu devreye girecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında Türkiye’de yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem kuruluyor. Plan’a göre yeşil finansın gelişimini destekleyecek 10 önemli adım şöyle:

YEŞİL TAHVİL İHRACI: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilmesi muhtemel bir yeşil veya sürdürülebilir tahvil ihracı kapsamında “Sürdürülebilir Tahvil Çerçeve Dokümanı” hazırlanacak.

TEŞVİK SİSTEMİ: Yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla ihtiyaçların belirlenecek, AB’de sağlanan teşvik unsurları da dikkate alınarak ulusal teşvik sistemi gözden geçirilecek. Yeşil finansmanın gelişimi amacıyla küresel şirketlerin, AB’nin sınıflandırma mevzuatı dikkate alınarak yatırımların sürdürülebilirliğini belirlemeyi hedefleyen bir mevzuat hazırlığı yürütülecek.

REHBERLER ARALIK’TA: Yeşil tahvil ve yeşil sukuk rehberi hazırlanacak. Yeşil Sukuk alanında çalışmalar yürütülecek. Sürdürülebilir bankacılığın geliştirilebilmesine yönelik bir yol haritası belirlenecek.

KÜRESEL FİNANSMANA ERİŞİM: Türkiye’nin, yeşil dönüşüme yönelik uluslararası finansmana erişiminin geliştirilmesi amacıyla diplomatik ve teknik çalışmalar yapılacak. Aday ülkelere yönelik AB finansman imkânlarına erişim amacıyla AB ve üye ülkeler nezdinde girişimde bulunulacak.

ATIKLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN KAYNAK: Mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine yönelik yatırımlara finansal destekler artırılacak.

ÇEVRE YATIRIMLARI ÖNCELİK: Çevre lisansına sahip ve enerji tasarrufu sağlayan yatırımlar öncelikli yatırım olarak desteklenecek.

BANKACILIKTA YENİ DÖNEM: Bankacılıkta sürdürülebilir finansın geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik yol haritasını içeren “Türk Bankacılık Sektörü Sürdürülebilir Stratejisi” hazırlanacak.

FİNANSMAN TEK ÇATI ALTINDA: Uluslararası ve ulusal tüm desteklere ait bilgiler derlenecek. Mevcut finansman imkânlarına ilişkin bilgiler tüm paydaşların erişimine sunulacak şekilde tek çatı altında derlenecek.

​​TANITIM BAŞLAYACAK: Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda mevcut finansman olanaklarından azami fayda sağlanması amacıyla bilgilendirme, tanıtım, teşvik faaliyetleri yürütülecek.

TAHVİL GARANTİ FONU: Tahvil Garanti Fonu ile sağlanacak garanti sayesinde hem tahvil ihraç eden şirketler daha düşük maliyetler çıkarabilecek hem de yatırımcının ilgisi artacak.

Haberin detayları için tıklayınız.

Paylaş