İklim değişikliği müfredata girdi

İklim değişikliği müfredata girdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ortaokulların iki kademesinde seçmeli “çevre eğitimi” olarak verilen ders, gelecek yıldan itibaren üç kademede “çevre eğitimi ve iklim değişikliği” ismiyle uygulanacak.

Bakanlık olarak çevre bilinci ve bu konuda farkındalığın artırılması için çok yönlü çalışmalar ve projeler yürüttüklerini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “çevre eğitimi ve iklim değişikliği” dersine müfredatta daha fazla yer ayırmak istediklerini belirtti: “Talim ve Terbiye Kurulu toplantısında alınan kararla 2015’ten bu yana 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan ‘çevre eğitimi’ dersi, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmak üzere 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat yine seçmeli olarak ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ adı altında uygulanacak. Bu kapsamda geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak.” Özer ayrıca sömestr tatilinde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci ve sıfır atık konularında bilgi verileceğini paylaştı.

İklim değişikliği eğitimi neden önemli?

Son araştırmalar, iklim değişikliği ve iklim değişikliğiyle mücadele hakkında sınıfta bilgi edinen öğrencilerin, yetişkin olduklarında daha çevreci kararlar alma ve daha düşük karbon emisyonları yaratacak şekilde hareket etme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Küresel düşünce kuruluşu Brookings tarafından 2021 yılında yapılan başka bir rapora göre ise yüksek ve orta gelirli ülkelerdeki lise öğrencilerinin yalnızca yüzde 16’sının iklim değişikliği eğitimi alması durumunda, 2050 yılına kadar karbondioksitte yaklaşık 19 gigatonluk bir azalma görmek mümkün.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) tarafından son iki yıldır üzerinde çalışılan “Geleceğimizi Birlikte Yeniden Tasarlamak: Eğitim için Yeni Bir Sosyal Sözleşme” (Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education) başlıklı raporda da global çerçevede eğitim hedefleri belirleniyor. Tüm ülkelerin eğitim sistemlerinde odaklanması gereken temel sorunların belirlendiği raporda demokratik gerileme, artan sosyal eşitsizlik ve artan sosyal parçalanmanın yanı sıra iklim değişikliği de önemli bir başlık olarak yer alıyor. Raporda ayrıca iklim değişikliğinin okulların müfredatında ele alınmasına yardımcı olmak için araştırma üniversitelerinin ve iklim bilimcilerin ilkokul, ortaokul ve liselerle ortak çalışması gerektiği vurgulanıyor.

Paylaş