,

İSO, COP28’de yeşil dönüşümde KOBİ’lerin önemini ele aldı

İSO, COP28’de yeşil dönüşümde KOBİ’lerin önemini ele aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), COP28’de gerçekleşen “Sürdürülebilir Üretim Çağında Yeşil Dönüşüm ve KOBİ’ler” başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Türkiye Pavilyonu’nda düzenlenen panelin açılış konuşmasını İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe gerçekleştirdi. Panelin konuşmacıları arasında OECD Girişimcilik, KOBİ’ler, Bölgeler ve Şehirler Merkezi Direktörü Lamia Kamal-Chaoui, CDP Etki Sorumlu Yöneticisi Nicolette Bartlett, Ereks-Blue Matters Yönetim Kurulu Üyesi ve Rematters-Tekstil Geri Dönüşüm Çözümleri CEO’su Romain Narcy ve Episome Biotech Kurucusu ve CEO’su Dr. Murat Balaban yer aldı.

Yeşil dönüşüme en büyük katkı KOBİ’lerden gelecek

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sultan Tepe, iklim değişikliğinin toplumu ve ekonomileri etkileyen en önemli küresel sorunlardan biri olduğunu belirterek, “İklim değişikliğiyle mücadelede öncelikli strateji, artan küresel ortalama sıcaklığın nedenlerinden olan sera gazı emisyonlarının azaltılması olmalıdır. Bunu başarmak için tüm sektörleri yeşil dönüşümün itici güçleri olan yeni teknolojilerle ve inovatif iş modelleriyle dönüştürmeliyiz. Yeşil ekonomiye geçiş, yalnızca iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmakla kalmayıp; yenilikçiliği, istihdam artışını ve uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliği de teşvik edecektir. Yeşil dönüşümün başarılı olabilmesi için bu sürecin kapsayıcı olması ve kimsenin dışarıda bırakılmaması önem taşıyor.” dedi.

Tepe, küresel ekonomide çoğunluğu oluşturan KOBİ’lerin yeşil dönüşümde kilit bir rol oynayacağını vurgulayarak “Ancak KOBİ’ler, sahip oldukları önemli role rağmen yeşil dönüşüm sürecine aktif katılımlarını engelleyen birtakım zorluklarla karşı karşıyalar. Bu zorlukların başında finans, bilgi ve teknolojiye kısıtlı erişimleri karşımıza çıkıyor. Yeşil ekonomiye geçişte bu engellerin tespit edilmesi ve KOBİ’lerin çevre dostu girişimlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu perspektifle, İSO olarak 2021 yılında ‘sürdürülebilir üretim’ yaklaşımını benimseyerek ‘İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi, ‘Döngüsel Ekonomi’, ‘Sanayinin Dayanıklılığı’, ‘İşin Geleceği’, ‘Güvenli Çalışma Ortamı’ ve ‘Sürdürülebilir Finans’ olmak üzere 6 ana tema üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu kapsamda, 2021 yılında söz konusu alanlarda bilinçlendirme çalışmaları ve eğitimler düzenledik. Ayrıca paydaşlarımızla iş birliğini geliştirmek amacıyla İSO Sürdürülebilirlik Platformu’nu kurduk ve 10 farklı sektöre yönelik sürdürülebilir yol haritaları hazırladık.” ifadelerini kullandı.

“Kurumsal Karbon Ayak İzi Danışmanlığı” ve “Enerji Verimliliği Danışmanlığı ve Raporlama Hizmeti” projeleri aracılığıyla sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalara katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyen Sultan Tepe, “Bu projenin yanı sıra, Yeşil Gündem Sohbetleri, Yeşil Bülten ve Yeşil Blog gibi hizmetlerle endüstriyel farkındalığı artırmayı ve sürdürülebilir yaklaşımlarla değer yaratmayı amaçlıyoruz. Sosyal ve çevresel sorumluluğumuz gereği, sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla iş birliğine devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

KOBİ’ler sera gazı emisyonlarının yüzde 40’ından sorumlu

Panelin konuşmacıları arasında yer alan OECD Girişimcilik, KOBİ’ler, Bölgeler ve Şehirler Merkezi Direktörü Lamia Kamal-Chaoui, KOBİ’lerin ticari sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğunu belirterek, “Emisyonları azaltmak için harekete geçme konusunda büyük firmaların gerisinde kalıyorlar. Bir taraftan da imalat sektörü de dahil olmak üzere bazı küçük firmalar ve start-up’lar, net sıfıra ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz ürünlere ve inovasyona öncülük ediyor. Buna rağmen bugüne kadar oluşturulan politikalar büyük firmalara odaklandı. Bunun değişmesi gerekiyor. KOBİ’lerin işine yarayacak düzenlemeleri ve teşvikler ile emisyonlarını azaltmak için doğru tavsiyeye, becerilere ve finansmana erişmelerini sağlayacak politikaları uygulamaya koymamız gerekiyor.” diye konuştu.

Küresel ısınmanın önüne geçmek için yeşil dönüşüm bir zorunluluk

Küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için yeşil dönüşümün bir zorunluluk olduğunu ifade eden CDP Etki Sorumlu Yöneticisi Nicolette Bartlett ise “Bu dönüşümün sağlanmasında şirketlere belirli görevler düşüyor. Şirketler çevresel risklerini ve çevreye etkilerini açıklamalı. İklim ve doğa için bilime dayalı hedeflerini belirlemeli ve bunları başarmak için bir dönüşüm planı oluşturmalı. Ayrıca hedefler doğrultusunda ilerlemek ve verilen taahhütlerin sorumluluğunu üstlenmek için gelişmeleri açıklamaya devam etmeliler. Bu, büyük şirketler için yerleşik bir uygulama olsa da firmaların yüzde 70-90’ını oluşturan KOBİ’lerin de aynısını yapmalarını sağlamalıyız. CDP’de İklim Açıklaması Çerçevesi (Climate Disclosure Framework) aracılığıyla KOBİ’lerin çevresel etkilerini ölçmelerine ve buna göre hareket etmelerine yardımcı olmak için KOBİ’lerle birlikte çalışıyoruz. Böylece onların iklim taahhütleri vermelerine, ilerlemeyi takip edip raporlamalarına ve iklim liderliği sergilemelerine olanak sağlıyoruz.” dedi.

Yılda 100 milyar giysinin yüzde 1’i bile geri dönüştürülemiyor

Ereks-Blue Matters Yönetim Kurulu Üyesi ve Rematters-Tekstil Geri Dönüşüm Çözümleri CEO’su Romain Narcy ise “Toplumumuzdaki aşırı üretim ve tüketim sorunlarının farkındayız. Hazır giyim üreticisi olarak, doğrusal iş modelinden çevreye karşı daha sorumlu olan döngüsel iş modeline nasıl geçebileceğimiz üzerine düşünüyoruz” diyerek, yılda 100 milyar giysiden ancak yüzde 1’inden azının kullanım ömrü sonunda tekstil olarak geri dönüştürüldüğünü söyledi. Narcy, “Bu oranın önemli ölçüde artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Tekstilin yüzde 100 değerlenmesine ulaşmak için yolumuzun uzun olduğunun farkındayız. Bu zorluğun üstesinden gelmeye ve kendi payımıza düşeni yapmaya hazırız. Ancak bunu yalnız başaramayız. Yeşil dönüşümün başarıya ulaşması için iş birliklerini ve döngüsel değer zincirlerinin oluşturulmasını gerekli görüyoruz” dedi.

Yeşil dönüşümün katalizör elementleri KOBİ’lerin elinde

Episome Biotech Kurucusu ve CEO’su Dr. Murat Balaban ise yeşil dönüşümde KOBİ’lerin önemine dikkat çekerek, “Günümüzde karbon emisyonlarının önemli bir kısmını üreten büyük sanayi firmaları olmakla birlikte, inovatif kapasite ve çeviklik gibi yeşil dönüşümün katalizör elementleri KOBİ’lerin elinde bulunuyor. Kirletici sektörlerin yeşil dönüşüm konusunda başarılı olmaları için inovatif KOBİ’lerle iş birliği yapmaları kaçınılmaz. Sadece bir sektörün, bir tip atığından üretilen yenilenebilir enerji ve çevreci gübre miktarı dikkat çekici seviyelerde. Diğer sektörlerde de benzer çalışmaların yapılması yeşil dönüşümün istenilen hedefler doğrultusunda gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.
Panel, soru-cevap bölümünün ardından sonlandırıldı.

Paylaş